• Algemeen

Update: tijdelijk beperkte parking PZ Ramsel 

Op 15 mei zijn de werken voor de BKO in Ramsel gestart.

Op vrijdag 17 mei en maandag 20 mei zullen er verdere grondwerken gebeuren op de parking aan de parochiezaal. Op 18 mei (schoolfeest) is de site toegankelijk en wordt er niet gewerkt. Op dinsdag  21 of woensdag 22 mei worden de palen geheid en zal er ernstige hinder zijn op de parking aan de parochiezaal en Achter Kennes.

Wij nemen de nodige maatregelen om de werf af te sluiten, maar in de mate van het mogelijke wordt best de toegang via de Stationsstraat gebruikt.

Het rode gedeelte op de foto (de linkse kant van de steentjesparking) mag niet gebruikt worden als parking zolang dit werfzone is. De rechtse zijde van de steentjesparking kan wel gebruikt worden . Het rode gedeelte op parking Achter Kennis kan in het weekend gebruikt worden, maar wordt door de week best vrijgehouden zodat de vrachtwagens veilig kunnen draaien.  Op het gedeelte in de zwarte kader kan gerust geparkeerd worden.

Mocht u vragen of suggesties hebben, bezorg ze ons via info@herselt.be

Vraag je evenement op tijd aan! 

Het gemeentebestuur wil organisatoren van evenementen zo goed mogelijk helpen om in orde te zijn met de wettelijke reglementeringen.

Omdat veel particuliere vaten in de parochiezaal van Herselt vaak laattijdig aangevraagd worden, wil het gemeentebestuur organisatoren er aan herinneren om deze minstens 2 maanden voordien aan te vragen. Deze termijn wordt vanaf nu al strikt toegepast voor vaten en vanaf 1 januari 2020 voor alle evenementen.

Meer info over hoe je een evenment aanvraagt en het aanvraagformulier, vind je hier.

Bibliotheek aan huis: gratis boeken aan huis voor minder mobielen

Ben je een boekenwurm, lees je al eens graag een tijdschrift? Ben je moeilijk te been? Dan biedt de bibliotheek van Herselt jou de ideale oplossing aan. Wij brengen je met plezier de bibliotheek gratis aan huis!

Hoe?

Een vrijwilliger komt bij jou langs met boeken, tijdschriften, dvd's, en voor een fijne babbel voor wie dat wil. De lener spreekt af met de vrijwilliger wat hij/zij graag leest en welke genres hem/haar interesseren.

Voor wie?

Inwoners van alle deeldorpen van Herselt die minder mobiel zijn en zelf niet meer naar de bibliotheek kunnen komen:

  • Senioren

  • Langdurig zieken

  • Personen met een beperking

Hoe kan ik gebruik maken van deze dienst?

Contacteer gerust de bibliotheek via:

De ronde van Herselt: wandelingen 

Je kan deelnemen aan de volgende wandelingen (+/- 5 km) om zo de mooiste plekjes van Herselt te ontdekken. Zet je stapschoenen al maar klaar en vergeet zeker je camera niet! 

Vertrek elke dinsdag om 19u. Deelname is gratis! 

datum                        startplaats

Di 7 mei                     kerkplein Ramsel

Di 14 mei                   Ten Kapittelberg, Kapittelbergstraat 4

Di 21 mei                   de Poedertoren, Poedertoren 5

Di 28 mei                   De Schilders,  Langdonkenstraat 58

(ter vervanging van Aghter De Weyreldt )

Di 4 juni                     dorpsplein Blauberg 

Di 11 juni                   de Mixx, Asbroek 1—ingang Zuid

Zomerbrochure 2019 

Het wordt een onvergetelijke zomer!

De buitenschoolse opvang, sport- en jeugddienst hebben een gamma aan leuke activiteiten tijdens de zomervakantie. Je vindt alle info in de zomerbrochure.

Inschrijven kan vanaf 2 mei om 9u via reserveren.demixx.be 

 

Voorleeskwartiertje in de bib 

Voorleeskwartiertje op woensdag

Elke tweede woensdag van de maand van 14u00 tot 15u00 wordt er door een vrijwilliger voorgelezen in de bib van Herselt, met aansluitend een knutselmoment. We heten kinderen van 5 tot 7 jaar met hun (groot)ouders welkom in de gezellige leeshoek in zaal Hessel.

De data en thema's voor het voorjaar van 2019 zijn nog de volgende:

-  12 juni: Vakantie

Omwille van een opleiding voor het personeel, is er op maandag 20 mei slechts een beperkte dienstverlening (enkel wijkwerken en gezinszorg) bij het Sociaal Huis.

Veilige oversteekplaatsen en nieuwe bushaltes – VTC de Mixx 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start na de paasvakantie met de aanleg van veilige oversteekplaatsen en nieuwe bushaltes op de Herentalsesteenweg (N152) t.h.v. kruispunt Limberg/ Denstraat en t.h.v. het kruispunt met VTC de Mixx.

Hierdoor wordt de verkeerveiligheid, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers, verhoogd. Dankzij de haltehavens voor de bussen zal ook de doorstroming verbeteren.

De werken zullen ongeveer een maand duren. Gedurende deze periode wordt de Herentalsesteenweg, t.h.v. de werfzone, volledig afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien.

Voor meer info kan u terecht op onderstaande link of bij de dienst Openbare Werken:

http://wegenenverkeer.be/werken/veilige-oversteekplaatsen-en-nieuwe-bushaltes-herentalsesteenweg

Besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen 

Naar aanleiding van de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 26 mei 2019 heeft mevrouw Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen een besluit uitgevaardigd om een efficiënte ordehandhaving te verzekeren.

Klik hier om het besluit te raadplegen

Planning seizoen 2019 - 2020 in vrijetijdscentrum ‘de Mixx’ 

Om het volgende seizoen, dat loopt van 1 augustus 2019 t.e.m. 31 juli 2020, in goede banen te leiden, dienen we reeds te starten met de opmaak van de jaarkalender i.v.m. de verhuring van de lokalen, zalen en terreinen.

Alle aanvraagdocumenten kan u terugvinden op www.demixx.be.  Indien u interesse heeft, gelieve deze in te vullen en ten laatste op 1 mei 2019 te bezorgen aan de beheerder van het vrijetijdcentrum. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden niet mee in rekening genomen bij de verdeling van de uren.

Openbaar Onderzoek: Ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025 en tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Voor meer info kan u onderstaande link raadplegen:

http://www.volvanwater.be/

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning 

Water belangt ons allemaal aan. Daarom krijgt iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst. Van 19 december 2018 t.e.m. 18 juni 2019 loopt het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.

Tot en met 18 juni 2019 kan u de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Heraanleg dorpskern Olen-Centrum – verkeershinder 

Vanaf maandag 7 januari 2019 starten de nutsmaatschappijen in Olen-Centrum met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de dorpskern.

Tijdens deze werkzaamheden geldt er voor de volledige periode éénrichtingsverkeer op de N152 van Herentals in de richting van Herselt.

Voor plaatselijk verkeer -3,5 ton is er een omleiding via de Tramstraat, Herentalseweg en Hezewijk om richting Herentals te rijden. Voor al het andere verkeer is er een grote omleiding via Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken. 

De werken van de nutsmaatschappijen duren vermoedelijk tot eind april waarna de aannemer van start gaat met de effectieve herinrichting van de dorpskern in Olen-Centrum.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken over de werken in Olen-Centrum? Check dan zeker www.slimdoorolen.be of schrijf je in voor de Slim door Olen-nieuwsbrief.

Meldpunt waterlopen 

De provincie Antwerpen, beheerder van maar liefst 2.400 km aan onbevaarbare waterlopen, heeft een vernieuwd Meldpunt gelanceerd. Om het beheer van de waterlopen in goede banen te leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Meldingen helpen de provincie immers tijdig in te grijpen bij problemen. En zo kan erger vaak voorkomen worden.
Zie je iets ongewoons in of rond het water? Dan kan je dit via www.meldpuntwaterlopen.be aan de provincie melden. Je melding wordt meteen opgevolgd én je wordt ook verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Onze leefomgeving kan er alleen maar beter op worden!

 

Sportmixx 2018 - 2019 

Een nieuw schooljaar, een vernieuwd sportmixx-programma.

Een deel van de sporten blijft behouden, een nieuw deel komt er bij.
We starten alle lessen vanaf maandag 3 september en de rest ken je:

meer dan 30 uren sport per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ... 
en ongelooflijk PLEZANT

Voor het gedetailleerde programma, klik HIER

Zwemsubsidies 

Vanaf januari 2017 kunnen Herseltse inwoners zwemsubsidies verkrijgen indien zij gebruik maken van een 10-beurtenkaart of jaarabonnement in de zwembaden van Westerlo en Aarschot.

Lees hierover alles in het subsidiereglement en maak gebruik van het aanvraagformulier.

28 JAN

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en ...

 

Laatste nieuws

 

Politie Zuiderkempen (Herselt-Hulshout-Westerlo) zoekt:

Verkeerskundige (niveau B)
voltijds, contract bepaalde duur van 12 maanden in aanloop naar een statutaire betrekking (met wervingsreserve van 24 maanden)

U fungeert als ...

Herselt leeft!
UIt in uw gemeente
uitin geef in
Geboorten
Huwelijken
overlijdens
Weersverwachting
Herselt
Meer weer in Herselt

privacy-verklaring