• Algemeen

Seniorenraad Herselt organiseert theatervoorstelling: 

Rita en Nicole, twee lustige weduwen, zijn dringend aan vakantie toe. Daarom boeken ze een reisje naar de Costa del Sol.
Allebei ontgoocheld in de liefde zweren ze om zich nooit nog in te laten met iemand van het mannelijk geslacht.
Maar kunnen ze weerstaan aan de charmes van zwoele ober Miguel en sexy animator Kenny? Of maken ze de mannen ‘horensdol’ ?
Strand, stieren en sangria zorgen voor de nodige ambiance ! ‘Oude Koeien aan de Costa del Sol’, een humoristische, muzikale voorstelling
met vurige flamenco, klepperende castagnetten en een paar zoemende muggen!

Waar:  Parochiezaal Ramsel, Stationsstraat 39
Wanneer:  Dinsdag 2 oktober 2018
uur:  14.00u
Prijs:  € 12
Kaarten:  via cultuurdienst 014/53 90 57/58 of cultuur@herselt.be of
 plaatselijke OKRA's en NEOS

 

Programma Cultuur & Welzijn - Najaar 2018 

In deze pdf vindt u het volledige programma van de dienst cultuur & welzijn van dit najaar.

Via de website reserveren.demixx.be kan u zich inschrijven voor deze activiteiten.

Dinsdag 25 september 20u00: Lezing 'De levende tuin' door Joeri Cortens 

Tips en creatieve ideetjes om van je tuin een heerlijke plek te maken. Joeri Cortens pleit voor een aanpak waarbij minder werk leidt tot meer natuur (met aandacht voor de natuurlijke bewoners van je tuin) en meer plezier.

Joeri Cortens is educatief medewerker bij Natuurpunt CVN en geeft jaarlijks bijna 200 lezingen, cursussen en voorstellingen over uiteenlopende natuurthema’s. Daarnaast is hij ook regelmatig te horen en te zien op radio en tv : Wild van dieren (VTM 2013-2014), Het zijn net mensen (VIER 2014-2017), De madammen (Radio 2, 2013-2015), Weekwatchers (Radio 2, 2015-2016).

Praktische info:

Waar: De Mixx – Zaal Hessel, Asbroek 1C

Wanneer: Dinsdag 25 september 20u00 - 22u00

Inkom: 5 euro (één consumptie inbegrepen)

Inschrijven: reserveren.demixx.be of 014/53 90 58

Organisatie: Bibliotheek Herselt i.s.m. Natuurpunt Grote Nete en Vormingplus Kempen

Meer info: bibliotheek@herselt.be

 

Stem-Academie Herselt 

STEM staat voor Science, Technologie, Engineering en Mathematics. In jouw taal is dat exacte wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Stem-Academie Herselt biedt vier modules aan: Wetenschap, Leren Programmeren, Techniek en Natuur.
Elke module bestaat uit 5 workshops.

Ben je tussen 10 en 12 jaar en heb je zin om hierrond iets leuks uit te proberen? Lees dan snel deze folder.

Sluiting Bouwdienst 

Op woensdagnamiddag 12 september aanstaande zal de bouwdienst uitzonderlijk gesloten zijn.

RUP Woonkernen Definitief vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2018

De Gemeente heeft voor al zijn kernen (Herselt centrum, Ramsel, Blauberg, Bergom, Varenwinkel) en de landelijk woonlinten (overdruk) een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonkernen’ opgemaakt. 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Woonkernen is van kracht sinds 3 september 2018.
Klik hier voor meer info

Vacatures 

Het Gemeentebestuur  en het sociaal huis van Herselt zoeken verschillende nieuwe collega’s voor divers voltijdse en deeltijdse functies ! U vindt ze hier terug.

Code groen: rook- en vuurverbod opgeheven 

Het rook- en vuurverbod werd na advies van Agentschap Natuur en Bos en brandweerzone Kempen opgeheven.

Verkiezingen 

Hier vind u de informatie voor het indienen van de voordrachtsakten.

Hier vind u de informatie voor de aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus.

Sportmixx 2018 - 2019 

Een nieuw schooljaar, een vernieuwd sportmixx-programma.

Een deel van de sporten blijft behouden, een nieuw deel komt er bij.
We starten alle lessen vanaf maandag 3 september en de rest ken je:

meer dan 30 uren sport per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ... 
en ongelooflijk PLEZANT

Voor het gedetailleerde programma, klik HIER

Riolering en vrijliggende fietspaden Dieperstraat  

Aquafin wil september 2018 het rioleringsdossier indienen en hoopt op definitieve goedkeuring van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) eind dit jaar. Bedoeling is dat de Dieperstraat, tussen Dorp en Halfmaanstraat, opgebroken wordt en dat er een 'regenweerafvoer' (RWA) van 1m x 2m wordt bijgestoken bij de bestaande rioleringsbuis. Die laatste zal daarna enkel als 'droogweerafvoer' (DWA) of riool dienst doen.

Vanaf de Halfmaanstraat zal de RWA overgaan in brede grachten en het eventueel uit te breiden bufferbekken langs de Dieperstraat. Met deze werken zou de kans op wateroverlast in Herselt-centrum en in de Dieperstraat drastisch moeten afnemen. Het gescheiden rioleringsstelsel zal het milieu ten goede komen.

Na goedkeuring door VMM kan Aquafin starten met het ontwerp. Aquafin wil tegen eind 2019 de nodige omgevingsvergunningen verkrijgen.

 Studiebureau Antea werkt dit jaar de start- en projectnota voor de fietspaden af. De intentie is om langs beide kanten van de Dieperstraat waar mogelijk vrijliggende fietspaden van 2m breed aan te leggen. Er zullen geen woningen onteigend worden. De start- en projectnota zullen voorgelegd worden aan de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) en daarna aan de regionale mobiliteitscommissie (RMC), zoals de procedure voor het 'Fietsfonds' het voorschrijft. Bedoeling is om eind 2019 de nodige omgevingsvergunning te verkrijgen.
Als de grondverwerving vlot verloopt kan de aanleg starten in 2020.

Bekendmaking besluit gouverneur tegen waterverspilling Waterbesparing: besluit bijgesteld

De gouverneur stelde het besluit voor het tegengaan van waterverspilling bij:

Ondanks de regenbuien van de afgelopen dagen oordeelde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste  provincie Antwerpen die eerder vandaag vergaderde, dat  de geldende waterbesparende maatregelen van kracht blijven.  Op vraag van de landbouwsector versoepelt ze wel de uren voor het gebruik van regen- en/of grondwater. Voortaan is het gebruik van regen- en/of grondwater tussen 18u ’s avonds en 10u ’s ochtends toegestaan (i.p.v. tussen 20u en 8u).

 Rationeel en zuinig omspringen met water blijft de boodschap. Dat betekent dat iedereen solidair en in alle situaties spaarzaam en doordacht omgaat met water. Gebruik drinkwater daarom enkel en alleen voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier (voldoende drinken, productie en reinigen van voedsel, persoonlijke hygiëne, verkoeling).

/images/upload/Documenten/Secretariat/besluitgouverneurdroogte20180813.pdf

 De antwoorden op een aantal veelgestelde vragen vindt u via volgende link:

https://www.cathyberx.be/content/dam/cathy-berx/Veelgestelde%20vragen%20aanhoudende%20droogte.pdf

 

Uitslagen Herselts Joggingcriterium 2018 

Uitslagen Bergomloop

Uitslagen Dry Eyckenjogging

 

 

Uitslagen Kruistocht

Uitslagen Ramselse Routeloop

Uitslagen Limbergjogging

 

 

Ziekte van Newcastle Verbod op verzamelen pluimvee

Het Voedselagentschap heeft op 2 juli jl. noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle in de hobbysector tegen te gaan. Hierdoor geldt er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook is het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.... Het FAVV zal het besluit met noodmaatregelen op 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden. Indien u vragen heeft, dan kan u altijd contact opnemen met de lokale Controlediensten van het FAVV, waarvan de contactgegevens terug te vinden zijn op www.favv.be/

Droogte Ė aanvraag schattingscommissie 

Door uitzonderlijke meteorologische verschijnselen zoals overvloedige regen, hagelbuien, vorst, aanhoudende droogte… kan er grote schade aan teelten en gewassen ontstaan.

Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft wegens dergelijke uitzonderlijke omstandigheden, kan de schadecommissie laten samenroepen om de schade te komen vaststellen. Hij roept hiervoor de schadecommissie samen van de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn.

Verder verzamel je best zelf nog extra bewijzen van de schade, zoals bijvoorbeeld foto’s.     

Aangifte schade

Vul onderstaande formulieren volledig in en bezorg ze aan financien@herselt.be of op de financiële dienst op het Gemeentehuis.

Meer info

Meldingsformulier

Bijkomende percelen

Academie voor Beeldende Kunst breidt uit! 

De voormalige tekenschool evolueert! Vanaf volgend schooljaar zal de Academie zijn aanbod voor volwassenen uitbreiden. Deze graad is bedoeld voor m/v/x van 18 tot 99 jaar zonder artistieke achtergrond. De Academie wil weten naar welke opleidingen de meeste vraag is.

Laat ons weten in welke opleidingen jij mogelijk interesse hebt! Vul de online-enquête in via  https://nl.surveymonkey.com/r/JQMYPRP

Deze enquête neemt maar één minuut in beslag en beslaat één pagina.

 

Gemeenteraadsverkiezingen Ė 14 oktober 2018 

Mag je als niet-Belgische inwoner ook stemmen?

Als niet-Belgische burger van binnen of buiten de Europese Unie kan je onder bepaalde voorwaarden stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen maar niet voor de federale, regionale of provincieraadsverkiezingen.

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om erkend te worden als kiezer?

 • als niet-Belgische burger van de Europese Unie:
  • ten laatste op 31 juli 2018 via de daartoe bestemde formulieren je aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
  • op 1 augustus 2018 in het bevolkings- of vreemdelingenregister (niet in het wachtregister) ingeschreven zijn
  • op de dag van de verkiezing achttien jaar zijn
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht
 • als niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie:
  • ten laatste op 31 juli 2018 via de daartoe bestemde formulieren je aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
  • een verklaring afleggen via het daartoe bestemde formulier waarin je je ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven
  • op het ogenblik van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België hebben dat gedekt is door een wettelijk verblijf;
  • op 1 augustus 2018 in het bevolkings- of vreemdelingenregister (niet in het wachtregister) ingeschreven zijn
  • op de dag van de verkiezing achttien jaar zijn
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht

 

Hoelang blijft je erkenning als kiezer geldig? Afstand doen van je erkenning? Stemplicht?

Je erkenning als kiezer blijft geldig zolang je voldoet aan de kiesvoorwaarden of zolang je niet afziet van je hoedanigheid van kiezer. Je kan afstand doen, maar enkel buiten de periode tussen de afsluiting van de kiezerslijsten (1 augustus 2018) en de verkiezingen (14 oktober 2018). Eenmaal je erkend bent als kiezer, heb je stemplicht.

Meer info?

Meer informatie en de hoger opgesomde formulieren zijn te vinden op http://www.elections.fgov.be en www.vlaanderenkiest.be, of contacteer de dienst burgerzaken (014/53 90 10 of bevolking@herselt.be)

Groepsaankoop muurisolatie 

Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de muren. Tot eind 2018 geniet je van het prijsvoordeel van de samenaankoop muurisolatie. Je contacteert zelf één of meer van de gekozen firma's om een offerte op maat te vragen. Bij aankoop vermeld je dat je deelneemt aan de groepsaankoop muurisolatie van IOK en de gemeente Herselt. Zowel het inspuiten van de spouwmuren, als het van buitenaf of van binnenuit bij-isoleren van de muren behoren tot de mogelijkheden. Ook doe-het-zelvers kunnen muurisolatie aankopen via de groepsaankoop. De voorwaarden vind je hier.

Kwalitatieve rookmelders 

De vijftien gemeenten binnen Brandweer zone Kempen slaan de handen in elkaar. Via de campagne georganiseerd door de Stichting Brandwonden biedt het gemeentebestuur als tussenpersoon voor 16,00 euro per stuk een kwalitatieve rookmelder aan. De rookmelders worden verkocht aan de balie in de inkom van het gemeentehuis. Vanaf 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen in Vlaanderen. Een rookmelder installeer je snel en eenvoudig. Meer info:

Sportmixx 2017-2018 

Here we go again... Vanaf 1 september 2017...
27 uren sport
per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ...  en ongelooflijk PLEZANT

Voor het volledige programma, klik hier

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt. Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Meer info

Activiteiten paasvakantie 

De paasvakantie is in aantocht. Tijd voor leuke dingen! De sport-, jeugddienst en bibliotheek hebben samen een gamma aan toffe activiteiten voor jou uitgewerkt. Het werd een gevarieerd aanbod waarbij sport, spel, experimenteren, film, knutselen en feesten aan bod komen. In de folder vind je alle activiteiten terug.

Inschrijven kan via http://reserveren.demixx.be/

Groepsaankoop muurisolatie 

Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de muren. Tot eind 2018 geniet je van het prijsvoordeel van de samenaankoop muurisolatie. Je contacteert zelf één of meer van de gekozen firma's om een offerte op maat te vragen. Bij aankoop vermeld je dat je deelneemt aan de groepsaankoop muurisolatie van IOK en de gemeente Herselt. Zowel het inspuiten van de spouwmuren, als het van buitenaf of van binnenuit bij-isoleren van de muren behoren tot de mogelijkheden. Ook doe-het-zelvers kunnen muurisolatie aankopen via de groepsaankoop. De voorwaarden vind je hier.

Kwalitatieve rookmelders 

De vijftien gemeenten binnen Brandweer zone Kempen slaan de handen in elkaar. Via de campagne georganiseerd door de Stichting Brandwonden biedt het gemeentebestuur als tussenpersoon voor 16,00 euro per stuk een kwalitatieve rookmelder aan. De rookmelders worden verkocht aan de balie in de inkom van het gemeentehuis. Vanaf 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen in Vlaanderen. Een rookmelder installeer je snel en eenvoudig. Meer info:

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt. Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Meer info

Zwemsubsidies 

Vanaf januari 2017 kunnen Herseltse inwoners zwemsubsidies verkrijgen indien zij gebruik maken van een 10-beurtenkaart of jaarabonnement in de zwembaden van Westerlo en Aarschot.

Lees hierover alles in het subsidiereglement en maak gebruik van het aanvraagformulier.

Voorleeskwartiertje in de bib 

Voorleeskwartiertje op woensdag

Elke tweede woensdag van de maand van 14u00 tot 15u00 wordt er door een vrijwilliger voorgelezen in de bib van Herselt, met aansluitend een knutselmoment. We heten kinderen van 5 tot 7 jaar met hun (groot)ouders welkom in de gezellige leeshoek in zaal Hessel.

De data en thema's voor het najaar van 2018 zijn de volgende:

- 12 september: Andere culturen

- 10 oktober: Heksen

- 21 november: Sinterklaas

- 12 december: Kerstmis

Herselt leeft!
UIt in uw gemeente
uitin geef in
Geboorten
Huwelijken
overlijdens
Weersverwachting
Herselt
Meer weer in Herselt

privacy-verklaring