• Algemeen

Afwijking wekelijkse rustdag 2019 

Bekendmaking

Afwijking wekelijkse rustdag 2019 – lijst

Het College van Burgemeester en Schepenen van Herselt maakt bekend dat er tijdens de hierna vermelde weken in 2019 een afwijking toegelaten is op de verplichte wekelijkse rustdag.

Het is verboden om buiten deze periodes af te wijken van de rustdag.

 

Gelegenheid

 

 

Week van

 

Tot en met

 

Feestperiode

 

 

Dinsdag 1 januari

 

Zondag 6 januari

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van Herselt maakt bekend dat er op de hierna vermelde dagen in 2019 een afwijking toegelaten is van de openingsuren:

 

Afwijking openingsuren

 

 

Dinsdag 1 januari

 

 

 

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst Lokale Economie, 014/53.90.10 of burgerzaken@herselt.be

Afwijking wekelijkse rustdag 2018 

Bekendmaking

Afwijking wekelijkse rustdag 2018 – lijst

Het College van Burgemeester en Schepenen van Herselt maakt bekend dat er tijdens de hierna vermelde weken in 2018 een afwijking toegelaten is op de verplichte wekelijkse rustdag.

Het is verboden om buiten deze periodes af te wijken van de rustdag.

 

Gelegenheid

 

 

Week van

 

Tot en met

 

Zondagopening – op vraag handelaar

 

 

Zondag 11 november

 

/

 

Week voorafgaand aan feestperiode

 

 

Maandag 17 december

 

Zondag 23 december

 

Feestperiode – 1

 

 

Maandag 24 december

 

Zondag 30 december

 

Feestperiode – 2

 

 

Maandag 31 december

 

/

Het College van Burgemeester en Schepenen van Herselt maakt bekend dat er op de hierna vermelde dagen in 2018 een afwijking toegelaten is van de openingsuren:

 

Afwijking openingsuren

 

 

Zondag 11 november

 

 

Dinsdag 25 december

 

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst Lokale Economie, 014/53.90.10 of burgerzaken@herselt.be

 

Nieuwjaarszingen 31 dec 

Zingende kinderen

Op 31 december gaan kinderen in kleine groepjes van deur tot deur. Ze zingen hun nieuwjaarswensen en krijgen in ruil snoep en/of geld.

Hou deze leuke traditie mee in stand! Druk de affiche af en hang ze tegen je raam of deur. Zo weten de zangertjes dat ze welkom zijn. Geen printer? Vraag je affiche aan het onthaal van het gemeentehuis of bij de vrijetijdsdiensten in VTC de Mixx.

Liedjes

Nog op zoek naar een origineel liedje? Probeer deze eens.

 - Nieuwjaarke zoete, ik heb koude voeten. Laat me niet te lang staan, want ik moet nog verder gaan

 - Nieuwjaarke hottentot, ons vader heeft ne kletskop. Zeven jaar zonder haar, ik wens u een gelukkig nieuwjaar

 - Helder klinkt ons liedje door de winterlucht, in alle straatjes hoor wat een gerucht. Kinderhartjes wensen u een  zalig jaar, wil ons mandje vullen en tot volgend jaar.

Eigen zingzak maken

Om al de centjes en snoep in te verzamelen, nemen de kinderen een zingzak mee. Ontdek hoe je je eigen coole zingzak maakt.

http://www.bymiekk.nl/2012/08/naailes-5-een-tasje-naaien_8.html#.W-QAwNVKi70

 

Heraanleg dorpskern Olen-Centrum – verkeershinder 

Vanaf maandag 7 januari 2019 starten de nutsmaatschappijen in Olen-Centrum met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de dorpskern.

Tijdens deze werkzaamheden geldt er voor de volledige periode éénrichtingsverkeer op de N152 van Herentals in de richting van Herselt.

Voor plaatselijk verkeer -3,5 ton is er een omleiding via de Tramstraat, Herentalseweg en Hezewijk om richting Herentals te rijden. Voor al het andere verkeer is er een grote omleiding via Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken. 

De werken van de nutsmaatschappijen duren vermoedelijk tot eind april waarna de aannemer van start gaat met de effectieve herinrichting van de dorpskern in Olen-Centrum.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken over de werken in Olen-Centrum? Check dan zeker www.slimdoorolen.be of schrijf je in voor de Slim door Olen-nieuwsbrief.

Sollicitatie animator speelplein en BKO 

Tijdens de zomervakantie zoekt de jeugddienst en dienst buitenschoolse kinderopvang enthousiaste animatoren voor de zomerwerking. De animatoren begeleiden activiteiten voor kinderen van 2,5 tot 15 jaar.

Voorwaarden voor aanwerving:

 • Je bent minimum 17 jaar op het moment van indiensttreding.
 • Je bent enthousiast, creatief en vlot in de omgang.
 • Je bent verantwoordelijk, betrouwbaar, stipt en geduldig.
 • Je volgt de verplichte voorbereidingsdag op zaterdag 30 maart
 • Als kandidaat voor de speelpleinwerking heb je bij voorkeur ervaring met kinderen en/of jongeren of in het bezit van een attest van animator in het jeugdwerk.
 • Als kandidaat voor BKO ben je in het bezit van een vereist diploma. De diplomavereisten worden opgelegd door Kind & Gezin. Het overzicht vind je hier. Twijfel of je voldoet aan de diplomavereisten neem dan contact op via kinderopvang@ocmwherselt.be
 • De algemene taken van een monitor kan je hier nalezen.

Wat mag je verwachten?

 • Je komt terecht in een fris, enthousiast en dynamisch team.
 • Je werkt als animator onder een contract van tijdelijke tewerkstelling in de socio-culturele sector. De vergoeding is gelijk aan het loon van een jobstudent.
 • Je hebt recht op maaltijdcheques.

Solliciteren kan tot uiterlijk 3 februari. Nieuwe animatoren die zich kandidaat stellen worden uitgenodigd voor een gesprek op 23 februari. 

Alle informatie en online sollicitatieformulier vind je op https://www.herselt.be/vrije-tijd/jeugd/activiteiten/speelpleinwerking.

Meldpunt waterlopen 

De provincie Antwerpen, beheerder van maar liefst 2.400 km aan onbevaarbare waterlopen, heeft een vernieuwd Meldpunt gelanceerd. Om het beheer van de waterlopen in goede banen te leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Meldingen helpen de provincie immers tijdig in te grijpen bij problemen. En zo kan erger vaak voorkomen worden.
Zie je iets ongewoons in of rond het water? Dan kan je dit via www.meldpuntwaterlopen.be aan de provincie melden. Je melding wordt meteen opgevolgd én je wordt ook verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Onze leefomgeving kan er alleen maar beter op worden!

 

Amnestieperiode Vuurwapens 

De federale overheid voerde een nieuwe amnestieperiode in voor vergunningsplichtige vuurwapens, laders en munitie.
Deze periode was gestart op 01/03/2018 en zal eindigen op 31/12/2018.

Personen zonder vergunning, in bezit van vergunningsplichtige :
        - vuurwapen(s),
        - munitie,
        - lader(s),
kunnen deze gratis en zonder strafrechtelijke vervolging aangeven en laten registeren.  Men heeft de keuze om ze te laten :
        - vergunnen,
        - neutraliseren,
        - vernietigen,
        - verkopen / overdragen.

Hiervoor kunnen inwoners van Herselt, Hulshout en Westerlo terecht bij de politie Zuiderkempen.

De politie Zuiderkempen organiseert nog enkele zitdagen in het Veiligheidscentrum (2260 Westerlo, De Merodedreef 15) op :

Zaterdag 17/11/2018,             08.00 – 12.00 uur

Woensdag 12/12/2018,     15.00 – 19.00 uur

Zaterdag 22/12/2018,             08.00 – 12.00 uur

Noot :

 • Deze aangifte heeft geen invloed op een reeds bestaande vergunning of toekomstige aanvragen hiervoor.
 • Wie zich niet tijdig in orde stelt, riskeert een straf van één maand tot vijf jaar en/of een geldboete van 100 tot 25 000 euro.

Verdere informatie kan u vinden op https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/wapens/nieuwe_aangifteperiode_2018

 

Vacatures 

 

Het sociaal huis van Herselt zoekt een maaltijdbedeler m/v/x.

U vindt alle vacatures hier terug.

Stem-Academie Herselt 

STEM staat voor Science, Technologie, Engineering en Mathematics. In jouw taal is dat exacte wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Stem-Academie Herselt biedt vier modules aan: Wetenschap, Leren Programmeren, Techniek en Natuur.
Elke module bestaat uit 5 workshops.

Ben je tussen 10 en 12 jaar en heb je zin om hierrond iets leuks uit te proberen? Lees dan snel deze folder.

Programma Cultuur & Welzijn - Najaar 2018 

In deze pdf vindt u het volledige programma van de dienst cultuur & welzijn van dit najaar.

Via de website reserveren.demixx.be kan u zich inschrijven voor deze activiteiten.

RUP Woonkernen Definitief vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2018

De Gemeente heeft voor al zijn kernen (Herselt centrum, Ramsel, Blauberg, Bergom, Varenwinkel) en de landelijk woonlinten (overdruk) een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonkernen’ opgemaakt. 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Woonkernen is van kracht sinds 3 september 2018.
Klik hier voor meer info

Code groen: rook- en vuurverbod opgeheven 

Het rook- en vuurverbod werd na advies van Agentschap Natuur en Bos en brandweerzone Kempen opgeheven.

Sportmixx 2018 - 2019 

Een nieuw schooljaar, een vernieuwd sportmixx-programma.

Een deel van de sporten blijft behouden, een nieuw deel komt er bij.
We starten alle lessen vanaf maandag 3 september en de rest ken je:

meer dan 30 uren sport per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ... 
en ongelooflijk PLEZANT

Voor het gedetailleerde programma, klik HIER

Uitslagen Herselts Joggingcriterium 2018 

Uitslagen Bergomloop

Uitslagen Dry Eyckenjogging

 

 

Uitslagen Kruistocht

Uitslagen Ramselse Routeloop

Uitslagen Limbergjogging

 

 

Ziekte van Newcastle Verbod op verzamelen pluimvee

Het Voedselagentschap heeft op 2 juli jl. noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle in de hobbysector tegen te gaan. Hierdoor geldt er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook is het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.... Het FAVV zal het besluit met noodmaatregelen op 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden. Indien u vragen heeft, dan kan u altijd contact opnemen met de lokale Controlediensten van het FAVV, waarvan de contactgegevens terug te vinden zijn op www.favv.be/

Droogte – aanvraag schattingscommissie 

Door uitzonderlijke meteorologische verschijnselen zoals overvloedige regen, hagelbuien, vorst, aanhoudende droogte… kan er grote schade aan teelten en gewassen ontstaan.

Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft wegens dergelijke uitzonderlijke omstandigheden, kan de schadecommissie laten samenroepen om de schade te komen vaststellen. Hij roept hiervoor de schadecommissie samen van de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn.

Verder verzamel je best zelf nog extra bewijzen van de schade, zoals bijvoorbeeld foto’s.     

Aangifte schade

Vul onderstaande formulieren volledig in en bezorg ze aan financien@herselt.be of op de financiële dienst op het Gemeentehuis.

Meer info

Meldingsformulier

Bijkomende percelen

Academie voor Beeldende Kunst breidt uit! 

De voormalige tekenschool evolueert! Vanaf volgend schooljaar zal de Academie zijn aanbod voor volwassenen uitbreiden. Deze graad is bedoeld voor m/v/x van 18 tot 99 jaar zonder artistieke achtergrond. De Academie wil weten naar welke opleidingen de meeste vraag is.

Laat ons weten in welke opleidingen jij mogelijk interesse hebt! Vul de online-enquête in via  https://nl.surveymonkey.com/r/JQMYPRP

Deze enquête neemt maar één minuut in beslag en beslaat één pagina.

 

Gemeenteraadsverkiezingen – 14 oktober 2018 

Mag je als niet-Belgische inwoner ook stemmen?

Als niet-Belgische burger van binnen of buiten de Europese Unie kan je onder bepaalde voorwaarden stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen maar niet voor de federale, regionale of provincieraadsverkiezingen.

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om erkend te worden als kiezer?

 • als niet-Belgische burger van de Europese Unie:
  • ten laatste op 31 juli 2018 via de daartoe bestemde formulieren je aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
  • op 1 augustus 2018 in het bevolkings- of vreemdelingenregister (niet in het wachtregister) ingeschreven zijn
  • op de dag van de verkiezing achttien jaar zijn
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht
 • als niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie:
  • ten laatste op 31 juli 2018 via de daartoe bestemde formulieren je aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
  • een verklaring afleggen via het daartoe bestemde formulier waarin je je ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven
  • op het ogenblik van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België hebben dat gedekt is door een wettelijk verblijf;
  • op 1 augustus 2018 in het bevolkings- of vreemdelingenregister (niet in het wachtregister) ingeschreven zijn
  • op de dag van de verkiezing achttien jaar zijn
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht

 

Hoelang blijft je erkenning als kiezer geldig? Afstand doen van je erkenning? Stemplicht?

Je erkenning als kiezer blijft geldig zolang je voldoet aan de kiesvoorwaarden of zolang je niet afziet van je hoedanigheid van kiezer. Je kan afstand doen, maar enkel buiten de periode tussen de afsluiting van de kiezerslijsten (1 augustus 2018) en de verkiezingen (14 oktober 2018). Eenmaal je erkend bent als kiezer, heb je stemplicht.

Meer info?

Meer informatie en de hoger opgesomde formulieren zijn te vinden op http://www.elections.fgov.be en www.vlaanderenkiest.be, of contacteer de dienst burgerzaken (014/53 90 10 of bevolking@herselt.be)

Groepsaankoop muurisolatie 

Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de muren. Tot eind 2018 geniet je van het prijsvoordeel van de samenaankoop muurisolatie. Je contacteert zelf één of meer van de gekozen firma's om een offerte op maat te vragen. Bij aankoop vermeld je dat je deelneemt aan de groepsaankoop muurisolatie van IOK en de gemeente Herselt. Zowel het inspuiten van de spouwmuren, als het van buitenaf of van binnenuit bij-isoleren van de muren behoren tot de mogelijkheden. Ook doe-het-zelvers kunnen muurisolatie aankopen via de groepsaankoop. De voorwaarden vind je hier.

Kwalitatieve rookmelders 

De vijftien gemeenten binnen Brandweer zone Kempen slaan de handen in elkaar. Via de campagne georganiseerd door de Stichting Brandwonden biedt het gemeentebestuur als tussenpersoon voor 16,00 euro per stuk een kwalitatieve rookmelder aan. De rookmelders worden verkocht aan de balie in de inkom van het gemeentehuis. Vanaf 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen in Vlaanderen. Een rookmelder installeer je snel en eenvoudig. Meer info:

Sportmixx 2017-2018 

Here we go again... Vanaf 1 september 2017...
27 uren sport
per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ...  en ongelooflijk PLEZANT

Voor het volledige programma, klik hier

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt. Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Meer info

Activiteiten paasvakantie 

De paasvakantie is in aantocht. Tijd voor leuke dingen! De sport-, jeugddienst en bibliotheek hebben samen een gamma aan toffe activiteiten voor jou uitgewerkt. Het werd een gevarieerd aanbod waarbij sport, spel, experimenteren, film, knutselen en feesten aan bod komen. In de folder vind je alle activiteiten terug.

Inschrijven kan via http://reserveren.demixx.be/

Groepsaankoop muurisolatie 

Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de muren. Tot eind 2018 geniet je van het prijsvoordeel van de samenaankoop muurisolatie. Je contacteert zelf één of meer van de gekozen firma's om een offerte op maat te vragen. Bij aankoop vermeld je dat je deelneemt aan de groepsaankoop muurisolatie van IOK en de gemeente Herselt. Zowel het inspuiten van de spouwmuren, als het van buitenaf of van binnenuit bij-isoleren van de muren behoren tot de mogelijkheden. Ook doe-het-zelvers kunnen muurisolatie aankopen via de groepsaankoop. De voorwaarden vind je hier.

Kwalitatieve rookmelders 

De vijftien gemeenten binnen Brandweer zone Kempen slaan de handen in elkaar. Via de campagne georganiseerd door de Stichting Brandwonden biedt het gemeentebestuur als tussenpersoon voor 16,00 euro per stuk een kwalitatieve rookmelder aan. De rookmelders worden verkocht aan de balie in de inkom van het gemeentehuis. Vanaf 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen in Vlaanderen. Een rookmelder installeer je snel en eenvoudig. Meer info:

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt. Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Meer info

Zwemsubsidies 

Vanaf januari 2017 kunnen Herseltse inwoners zwemsubsidies verkrijgen indien zij gebruik maken van een 10-beurtenkaart of jaarabonnement in de zwembaden van Westerlo en Aarschot.

Lees hierover alles in het subsidiereglement en maak gebruik van het aanvraagformulier.

2018/08333 OMV_2018097361

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het omgevingsdossier met als intern nummer 2018/08333 en omgevingsnummer OMV_2018097361, ontvangen op 13/08/2018. Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van de voortuin met parkings en groen. De aanvraag heeft betrekking op een perceel met als adres Blaubergsesteenweg 165 2230 Herselt en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie E 431 N2.

 

Tijdens de zitting van 17/09/2018 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de vergunning  afgeleverd.

bekendmaking beslissing 2018/08383 OMV_2018144344

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het omgevingsdossier met als intern nummer 2018/08383 en omgevingsnummer OMV_2018144344, ontvangen op 27/11/2018. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft betrekking op een perceel met als adres 13013B0530/00A000 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 530 A.

Tijdens de zitting van 10/12/2018 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de vergunning afgeleverd.

Laatste nieuws

De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad en van de OCMW-raad zal plaatsvinden op maandag 7 januari, vanaf 20u30. De nieuwe OCMW-raad kiest die avond ook de voorzitter en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).

...
Herselt leeft!
UIt in uw gemeente
uitin geef in
Geboorten
Huwelijken
overlijdens
Weersverwachting
Herselt
Meer weer in Herselt

privacy-verklaring