• Algemeen

Riolering en vrijliggende fietspaden Dieperstraat  

Aquafin wil september 2018 het rioleringsdossier indienen en hoopt op definitieve goedkeuring van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) eind dit jaar. Bedoeling is dat de Dieperstraat, tussen Dorp en Halfmaanstraat, opgebroken wordt en dat er een 'regenweerafvoer' (RWA) van 1m x 2m wordt bijgestoken bij de bestaande rioleringsbuis. Die laatste zal daarna enkel als 'droogweerafvoer' (DWA) of riool dienst doen.

Vanaf de Halfmaanstraat zal de RWA overgaan in brede grachten en het eventueel uit te breiden bufferbekken langs de Dieperstraat. Met deze werken zou de kans op wateroverlast in Herselt-centrum en in de Dieperstraat drastisch moeten afnemen. Het gescheiden rioleringsstelsel zal het milieu ten goede komen.

Na goedkeuring door VMM kan Aquafin starten met het ontwerp. Aquafin wil tegen eind 2019 de nodige omgevingsvergunningen verkrijgen.

 Studiebureau Antea werkt dit jaar de start- en projectnota voor de fietspaden af. De intentie is om langs beide kanten van de Dieperstraat waar mogelijk vrijliggende fietspaden van 2m breed aan te leggen. Er zullen geen woningen onteigend worden. De start- en projectnota zullen voorgelegd worden aan de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) en daarna aan de regionale mobiliteitscommissie (RMC), zoals de procedure voor het 'Fietsfonds' het voorschrijft. Bedoeling is om eind 2019 de nodige omgevingsvergunning te verkrijgen.
Als de grondverwerving vlot verloopt kan de aanleg starten in 2020.

Bekendmaking besluit gouverneur tegen waterverspilling Waterbesparing: besluit bijgesteld

De gouverneur stelde het besluit voor het tegengaan van waterverspilling bij:

Ondanks de regenbuien van de afgelopen dagen oordeelde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste  provincie Antwerpen die eerder vandaag vergaderde, dat  de geldende waterbesparende maatregelen van kracht blijven.  Op vraag van de landbouwsector versoepelt ze wel de uren voor het gebruik van regen- en/of grondwater. Voortaan is het gebruik van regen- en/of grondwater tussen 18u ’s avonds en 10u ’s ochtends toegestaan (i.p.v. tussen 20u en 8u).

 Rationeel en zuinig omspringen met water blijft de boodschap. Dat betekent dat iedereen solidair en in alle situaties spaarzaam en doordacht omgaat met water. Gebruik drinkwater daarom enkel en alleen voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier (voldoende drinken, productie en reinigen van voedsel, persoonlijke hygiëne, verkoeling).

/images/upload/Documenten/Secretariat/besluitgouverneurdroogte20180813.pdf

 De antwoorden op een aantal veelgestelde vragen vindt u via volgende link:

https://www.cathyberx.be/content/dam/cathy-berx/Veelgestelde%20vragen%20aanhoudende%20droogte.pdf

 

Nieuw fietspad of voetpad langs Limberg en Kerkstraat? 

Alweer een knap staaltje vakmanschap van de uitvoeringsdiensten:de nieuw aangelegde verharde strook langs Limberg en Kerkstraat waarvan mensen zich blijkbaar afvragen of het een fietspad of een voetpad is. Antwoord: Op dit ogenblik is er bewust (nog) geen politiereglement dat dit bepaalt en kan het pad dus door voetgangers en fietsers gebruikt worden, net zoals in de Denstraat.

Fietsers kunnen dus kiezen tussen het nieuwe pad en de fietssuggestiestroken. Dit in tegenstelling tot de Dieperstraat waar het voormalige fietspad tot aan de Halfmaanstraat met een politiereglement werd omgezet naar voetpad, aangegeven door de verkeersborden D11. De huidige situatie in Limberg zal geëvalueerd worden.

Limberg, althans het deel dat in beton is uitgevoerd, is voorzien van fietssuggestiestroken langs beide kanten van de weg. In tegenstelling tot een fietspad is een fietssuggestiestrook een deel van de rijbaan. Auto’s mogen er dus wel op rijden, stilstaan of parkeren als geen ander artikel in de wegcode of politiereglement dit belet (bvb in bochten, bij wegmarkering in het midden van de weg, parkeerverbod, ...).

De strook maakt vooral duidelijk dat er fietsers kunnen, maar niet moeten, rijden. Voor de automobilist versmallen ze de straat visueel − zodat hij hopelijk trager gaat rijden − en ze wijzen op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Fietsers hebben geen specifieke rechten op een suggestiestrook.

Uitslagen Herselts Joggingcriterium 2018 

Uitslagen Bergomloop

Uitslagen Dry Eyckenjogging

 

 

Uitslagen Kruistocht

Uitslagen Ramselse Routeloop

Uitslagen Limbergjogging

 

 

Ziekte van Newcastle Verbod op verzamelen pluimvee

Het Voedselagentschap heeft op 2 juli jl. noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle in de hobbysector tegen te gaan. Hierdoor geldt er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook is het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.... Het FAVV zal het besluit met noodmaatregelen op 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden. Indien u vragen heeft, dan kan u altijd contact opnemen met de lokale Controlediensten van het FAVV, waarvan de contactgegevens terug te vinden zijn op www.favv.be/

Droogte Ė aanvraag schattingscommissie 

Door uitzonderlijke meteorologische verschijnselen zoals overvloedige regen, hagelbuien, vorst, aanhoudende droogte… kan er grote schade aan teelten en gewassen ontstaan.

Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft wegens dergelijke uitzonderlijke omstandigheden, kan de schadecommissie laten samenroepen om de schade te komen vaststellen. Hij roept hiervoor de schadecommissie samen van de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn.

Verder verzamel je best zelf nog extra bewijzen van de schade, zoals bijvoorbeeld foto’s.     

Aangifte schade

Vul onderstaande formulieren volledig in en bezorg ze aan financien@herselt.be of op de financiële dienst op het Gemeentehuis.

Meer info

Meldingsformulier

Bijkomende percelen

Dinsdag 14 augustus: gratis filmvoorstelling The Girl on the Train 

Op dinsdag 14 augustus is er een GRATIS filmvertoning 'The girl on the train' in het park achter de kerk in Herselt.

Breng je eigen zitje/fleecedekentje mee en geniet vanaf 20.00 u van muziek én foodtrucks.

Aanvang film bij schemering.

De film gaat niet door bij slecht weer!

Meer info:bibliotheek@herselt.be

Brandfase rood in Antwerpse brandgevoelige gebieden: extreem hoog gevaar 

Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden. 

Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.

De actuele fase is te vinden op: www.natuurenbos.be/crisiscommunicatie

Vacatures 

Het Gemeentebestuur  en het sociaal huis van Herselt zoeken verschillende nieuwe collega’s voor divers voltijdse en deeltijdse functies ! U vindt ze hier terug.

Bivakzone Hertberg-Oost gesloten 

Het Agentschap Natuur en Bos heeft besloten om de bivakzone in Hertberg-Oost definitief te sluiten. Steeds vaker werd de bivakzone gebruikt waarvoor ze niet bedoeld was: feestjes met luide muziek, drank, BBQ, achterlaten van afval, vandalisme aan de infrastructuur,... De druk op de buurt en de natuur werd te groot.

Wees niet gek. Doe de tekencheck! 

Teken en de ziekte van Lyme kwamen de afgelopen jaren geregeld in het nieuws omdat er heel wat misverstanden rond bestaan. Mag je bijvoorbeeld een teek verbranden bij het verwijderen of net niet? En hoe ziek kun je worden van een tekenbeet?
De gloednieuwe campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck.’ geeft iedereen die in de natuur komt dit eenvoudige advies over teken:

 1. Controleer jezelf en anderen op tekenbeten elke keer nadat je in de natuur bent geweest.
 2. Vind je een teek? Verwijder hem dan rustig en in één beweging.
 3. Volg een maand lang de mogelijke symptomen. Ga naar je huisarts bij één van de symptomen.  De ziekte van Lyme kan je behandelen met antibiotica.

Meer info: Neem een kijkje op www.tekenbeten.be

Herselts Joggingcriterium 2018 

5 Herseltse joggings worden gebundeld tot één criterium waaraan een mooie prijs wordt gekoppeld.

Meer info over het joggingscriterium 2018 m.b.t. uurregeling, criteriumprijs,...vind je hier.

SPEELPLEIN SAFARI 

 

Wat:    Gedurende vijf weken zorgen monitoren voor dagen vol plezier. Kinderen spelen in leeftijdsgroepen of kiezen uit een aanbod van verschillende activiteiten. Kinderen zijn op een speelse en creatieve wijze een ganse dag actief.

Wie: kinderen van 7 tot 12 jaar (°2011-2006)

Waar:  school Blauberg (Goorbaan 7)

Inschrijven: éénmalig registreren vóór 29 juni via http://reserveren.demixx.be

Prijs: € 2,50  voor een halve dag. € 5  voor een ganse dag

Wanneer:    ma- do van 9-16u.

Uitstappen: op vrijdag. Vooraf inschrijven en meer info via http://reserveren.demixx.be

   6 juli: Safari Festival, € 6

   13 juli: Toverland, € 17

   20 juli: Mee doe Boerderij ’t Groenhof, € 9

   3 augustus:  Chocoladetempel en domein Huizingen, € 6

   9 augustus: Kinderdisco, € 5

   10 augustus: Technopolis, € 9

Voor- en naopvang: Dit kan via de buitenschoolse kinderopvang. Alle info hierover vind je hier.

Busvervoer: deze info vind je hier.

Meer info: jeugd@herselt.be

Petanquetoernooi Beker Van Herselt 2018 

Op zaterdag 12 mei konden de Herseltse petanquers zich weer meten met elkaar.

Na een spannend toernooi kwam de ploeg uit Bergom bestaande uit Bollen Willy, Peeters Frans en Steurs Louis als winnaar uit de bus!

Dank aan alle deelnemers, supporters en Okra Herselt Petanque voor de organisatie!

De volledige uitslag kan u hier terugvinden.

Zomerbrochure  

Het wordt een onvergetelijke zomer!

De buitenschoolse opvang, sport- en jeugddienst hebben een gamma aan leuke activiteiten tijdens de zomervakantie. Je vindt alle info in de zomerbrochure.

Project Sport en Gezondheid 

Project sport en gezondheid gaat opnieuw van start!

Kom 10 weken lopen, 8 weken wandelen, 8 sessies bootcamp of 5 sessies mountainbike.

Voor alle info, klik hier

Academie voor Beeldende Kunst breidt uit! 

De voormalige tekenschool evolueert! Vanaf volgend schooljaar zal de Academie zijn aanbod voor volwassenen uitbreiden. Deze graad is bedoeld voor m/v/x van 18 tot 99 jaar zonder artistieke achtergrond. De Academie wil weten naar welke opleidingen de meeste vraag is.

Laat ons weten in welke opleidingen jij mogelijk interesse hebt! Vul de online-enquête in via  https://nl.surveymonkey.com/r/JQMYPRP

Deze enquête neemt maar één minuut in beslag en beslaat één pagina.

 

Gemeenteraadsverkiezingen Ė 14 oktober 2018 

Mag je als niet-Belgische inwoner ook stemmen?

Als niet-Belgische burger van binnen of buiten de Europese Unie kan je onder bepaalde voorwaarden stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen maar niet voor de federale, regionale of provincieraadsverkiezingen.

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om erkend te worden als kiezer?

 • als niet-Belgische burger van de Europese Unie:
  • ten laatste op 31 juli 2018 via de daartoe bestemde formulieren je aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
  • op 1 augustus 2018 in het bevolkings- of vreemdelingenregister (niet in het wachtregister) ingeschreven zijn
  • op de dag van de verkiezing achttien jaar zijn
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht
 • als niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie:
  • ten laatste op 31 juli 2018 via de daartoe bestemde formulieren je aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
  • een verklaring afleggen via het daartoe bestemde formulier waarin je je ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven
  • op het ogenblik van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België hebben dat gedekt is door een wettelijk verblijf;
  • op 1 augustus 2018 in het bevolkings- of vreemdelingenregister (niet in het wachtregister) ingeschreven zijn
  • op de dag van de verkiezing achttien jaar zijn
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht

 

Hoelang blijft je erkenning als kiezer geldig? Afstand doen van je erkenning? Stemplicht?

Je erkenning als kiezer blijft geldig zolang je voldoet aan de kiesvoorwaarden of zolang je niet afziet van je hoedanigheid van kiezer. Je kan afstand doen, maar enkel buiten de periode tussen de afsluiting van de kiezerslijsten (1 augustus 2018) en de verkiezingen (14 oktober 2018). Eenmaal je erkend bent als kiezer, heb je stemplicht.

Meer info?

Meer informatie en de hoger opgesomde formulieren zijn te vinden op http://www.elections.fgov.be en www.vlaanderenkiest.be, of contacteer de dienst burgerzaken (014/53 90 10 of bevolking@herselt.be)

Renovatie riolering N19-Westerlosesteenweg/Kaaistraat - update: 

De rioleringswerken in de Kaaistraat zijn bijna afgelopen. Er wordt gestart met de heropbouw en de verdere afwerking van de Kaaistraat.

Vanaf 19 maart 2018 wordt gestart met de werken in de Westerlosesteenweg. Hierbij zal het gedeelte gelegen tussen de Provinciebaan en Berglaan half afgesloten worden waardoor er enkel éénrichtingsverkeer mogelijk is komende van Westerlo richting Herselt.

Voor het verkeer in de andere richting zal een omleiding worden geïnstalleerd via de Blaubergsesteenweg – Averbodesesteenweg – Diestsebaan om terug op de Westerlosesteenweg uit te komen en zo de werken te passeren.

De rioleringswerken starten aan de kant van de oneven nummers vanaf het kruispunt met de Berglaan richting Provinciebaan om vervolgens langs de noordzijde (even nummers) terug te komen richting Westerlo.

Gedurende de periode dat enkelrichting Westerlo – Herselt over de werf mogelijk is wordt het fietspad langs de even huisnummers tijdens de werken omgevormd naar een fietspad in beide richtingen.

Vanaf juni wordt de Westerlosesteenweg gedurende een 4-tal maanden afgesloten in beide richtingen. De omleiding dient dan in beide richtingen gevolgd te worden.

Groepsaankoop muurisolatie 

Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de muren. Tot eind 2018 geniet je van het prijsvoordeel van de samenaankoop muurisolatie. Je contacteert zelf één of meer van de gekozen firma's om een offerte op maat te vragen. Bij aankoop vermeld je dat je deelneemt aan de groepsaankoop muurisolatie van IOK en de gemeente Herselt. Zowel het inspuiten van de spouwmuren, als het van buitenaf of van binnenuit bij-isoleren van de muren behoren tot de mogelijkheden. Ook doe-het-zelvers kunnen muurisolatie aankopen via de groepsaankoop. De voorwaarden vind je hier.

Kwalitatieve rookmelders 

De vijftien gemeenten binnen Brandweer zone Kempen slaan de handen in elkaar. Via de campagne georganiseerd door de Stichting Brandwonden biedt het gemeentebestuur als tussenpersoon voor 16,00 euro per stuk een kwalitatieve rookmelder aan. De rookmelders worden verkocht aan de balie in de inkom van het gemeentehuis. Vanaf 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen in Vlaanderen. Een rookmelder installeer je snel en eenvoudig. Meer info:

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt. Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Meer info

Sportmixx 2017-2018 

Here we go again... Vanaf 1 september 2017...
27 uren sport
per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ...  en ongelooflijk PLEZANT

Voor het volledige programma, klik hier

Zwemsubsidies 

Vanaf januari 2017 kunnen Herseltse inwoners zwemsubsidies verkrijgen indien zij gebruik maken van een 10-beurtenkaart of jaarabonnement in de zwembaden van Westerlo en Aarschot.

Lees hierover alles in het subsidiereglement en maak gebruik van het aanvraagformulier.

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt. Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Meer info

Renovatie riolering N19-Westerlosesteenweg/Kaaistraat - update: 

De rioleringswerken in de Kaaistraat zijn bijna afgelopen. Er wordt gestart met de heropbouw en de verdere afwerking van de Kaaistraat.

Vanaf 19 maart 2018 wordt gestart met de werken in de Westerlosesteenweg. Hierbij zal het gedeelte gelegen tussen de Provinciebaan en Berglaan half afgesloten worden waardoor er enkel éénrichtingsverkeer mogelijk is komende van Westerlo richting Herselt.

Voor het verkeer in de andere richting zal een omleiding worden geïnstalleerd via de Blaubergsesteenweg – Averbodesesteenweg – Diestsebaan om terug op de Westerlosesteenweg uit te komen en zo de werken te passeren.

De rioleringswerken starten aan de kant van de oneven nummers vanaf het kruispunt met de Berglaan richting Provinciebaan om vervolgens langs de noordzijde (even nummers) terug te komen richting Westerlo.

Gedurende de periode dat enkelrichting Westerlo – Herselt over de werf mogelijk is wordt het fietspad langs de even huisnummers tijdens de werken omgevormd naar een fietspad in beide richtingen.

Vanaf juni wordt de Westerlosesteenweg gedurende een 4-tal maanden afgesloten in beide richtingen. De omleiding dient dan in beide richtingen gevolgd te worden.

Activiteiten paasvakantie 

De paasvakantie is in aantocht. Tijd voor leuke dingen! De sport-, jeugddienst en bibliotheek hebben samen een gamma aan toffe activiteiten voor jou uitgewerkt. Het werd een gevarieerd aanbod waarbij sport, spel, experimenteren, film, knutselen en feesten aan bod komen. In de folder vind je alle activiteiten terug.

Inschrijven kan via http://reserveren.demixx.be/

Groepsaankoop muurisolatie 

Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de muren. Tot eind 2018 geniet je van het prijsvoordeel van de samenaankoop muurisolatie. Je contacteert zelf één of meer van de gekozen firma's om een offerte op maat te vragen. Bij aankoop vermeld je dat je deelneemt aan de groepsaankoop muurisolatie van IOK en de gemeente Herselt. Zowel het inspuiten van de spouwmuren, als het van buitenaf of van binnenuit bij-isoleren van de muren behoren tot de mogelijkheden. Ook doe-het-zelvers kunnen muurisolatie aankopen via de groepsaankoop. De voorwaarden vind je hier.

Kwalitatieve rookmelders 

De vijftien gemeenten binnen Brandweer zone Kempen slaan de handen in elkaar. Via de campagne georganiseerd door de Stichting Brandwonden biedt het gemeentebestuur als tussenpersoon voor 16,00 euro per stuk een kwalitatieve rookmelder aan. De rookmelders worden verkocht aan de balie in de inkom van het gemeentehuis. Vanaf 2020 zijn rookmelders verplicht in alle woningen in Vlaanderen. Een rookmelder installeer je snel en eenvoudig. Meer info:

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt. Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Meer info

Zwemsubsidies 

Vanaf januari 2017 kunnen Herseltse inwoners zwemsubsidies verkrijgen indien zij gebruik maken van een 10-beurtenkaart of jaarabonnement in de zwembaden van Westerlo en Aarschot.

Lees hierover alles in het subsidiereglement en maak gebruik van het aanvraagformulier.

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt. Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Meer info

Herselt leeft!
UIt in uw gemeente
uitin geef in
Geboorten
Huwelijken
overlijdens
Weersverwachting
Herselt
Meer weer in Herselt

privacy-verklaring