Stedenbouwkundige attesten 

Indien u reeds een project in gedachten heeft, maar niet zeker bent of u het wel mag realiseren, kan u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Hierbij vraagt u eigenlijk een principe-akkoord aan voor de geplande werken. U hoeft hiervoor geen eigenaar van de grond te zijn, enkel zijn akkoord volstaat. U hoeft ook geen uitgewerkt plan van een architect in te dienen; een voorontwerp volstaat gewoonlijk. Een stedenbouwkundig attest geeft enkel een principe-akkoord en is geen bouwvergunning! Er moet later dus nog een volledig dossier voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning ingediend worden.

Hoe aanvragen?
U kan een stedenbouwkundig attest aanvragen, zonder dat u beroep moet doen op een architect. U dient het dossier in bij de bouwdienst in vier exemplaren. Het dossier bestaat uit:
  • aanvraagformulier;
  • inplantingsplan;
  • minstens 3 kleurenfoto’s;
  • profieltekening van de gebouwen op de aanpalende percelen;
  • opgave van eventuele erfdienstbaarheden;
  • schetstekening van de geplande werken.
De formulieren voor het aanvragen van een stedenbouwkundig attest kan u bekomen op de bouwdienst.
 
Geldigheid
Een stedenbouwkundig attest is momenteel 2 jaar geldig.
 

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40