Wie een baangracht wil overwelven moet hiertoe een toelating aanvragen bij de gemeente. Deze maatregel draagt bij tot het voorkomen dat regenwater versneld afgevoerd wordt en dus ook minder in de bodem kan dringen. Een grote en snelle afvoer van regenwater werkt immers overstromingen in de hand!

Aanvraagformulier

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40