Vanaf 1 januari spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning, maar kan je enkel nog een omgevingsvergunningsaanvraag indienen. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket.

Wat kan je aanvragen in het Omgevingsloket?

  • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
  • Melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
  • Aanvraag van een omgevingsgvergunning voor een nieuwe verkaveling.
  • Bijstelling van een bestaande verkaveling.
  • Verzoek tot bijstelling van bijzondere milieuvoorwaarden.
  • Melding van stopzetting of verval van een vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit.