Wie bij bouwwerken een tijdelijke droogzuiging of bronbemaling nodig heeft voor ondergrondse constructies zoals funderingen of een kelder, moet hiervoor steeds een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of actviteit klasse 3 aanvragen. De aanvraag dient digitaal te gebeuren via www.omgevingsloket.be/digitaalloket

Bij volumes groter dan 10 m³/uur mag er in geen geval geloosd worden in openbare rioleringen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Aquafin.

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44