Stedenbouwkundige verordening inzake het versterken van de woonkwaliteit 

De gemeenteraad van Herselt heeft in zitting van 29-04-2013 de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het versterken van de woonkwaliteit Herselt definitief vastgesteld. De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de gemeente Herselt betreffende het versterken van de woonkwaliteit werd door de deputatie van de Provincie Antwerpen in zitting van 12-07-2013 goedgekeurd. Dit werd op 01-10-2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.