Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen 

In een ruimtelijk structuurplan geeft de overheid weer hoe zij de ruimte van haar grondgebied wil inrichten in de toekomst.
 
Wat?
Het Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) bepaalt de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid dat de provincie Antwerpen wil voeren. Het beantwoordt aan de eisen van het beleid inzake ruimtelijke ordening van de Vlaamse regering en is tegelijk het referentiekader voor de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.
 
Doelstelling
De doelstelling van het RSPA is een beter en duurzaam ruimtelijk beleid uit te stippelen in samenwerking met de Vlaamse overheid en de gemeenten in de provincie.
 
Drie delen
Het RSPA bestaat uit drie delen:
  • een informatief deel: beschrijft de huidige toestand in de provincie (hoe ziet de provincie eruit op dit moment?)
  • een richtinggevend deel: beschrijft de visie op de toekomst (hoe willen we dat de provincie eruit ziet in 2007?)
  • een bindend deel: beschrijft voor welke onderwerpen uit het richtinggevend gedeelte de provincie zich zal engageren (welke acties zal de provincie ondernemen om die visie in de praktijk te brengen en welke selecties vindt zij belangrijk?).
 
Kernelementen
Een overzicht van de kernelementen van het huidige RSPA vindt u op een aparte pagina.
 
Looptijd
Het RSPA blijft van kracht tot de provincie een nieuw ruimtelijk structuurplan opmaakt.
 
Niet bindend voor de burger
Het RSPA is niet bindend voor de individuele burger. Het is geen rechtstreekse basis voor het verlenen van een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning. Daarvoor dienen ruimtelijke uitvoeringsplannen.

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40