RUP Woonkernen Definitief vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2018

De Gemeente heeft voor al zijn kernen (Herselt centrum, Ramsel, Blauberg, Bergom, Varenwinkel) en de landelijk woonlinten (overdruk) een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonkernen’ opgemaakt.
 
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP van kracht is - omgevingsvergunningen afgeleverd worden.
 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Woonkernen werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 25 juni 2018.
 
Op 20 augustus 2018 werd de definitieve vaststelling gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Daarmee is het RUP woonkernen van kracht sinds 3 septeber 2018. Vanaf de publicatiedatum in het belgisch staatsblad loopt een termijn van zestig dagen waarbij nog beroep kan worden aangetekend tegen het RUP bij de Raad van State. Het RUP is echter twee weken na de publicatie definitief van kracht.
 
In de gemeeteraadszitting van van 26 november 2018 werden rechtzetting van materiële vergissingen goedgekeurd in een aantal errata.
 
U kan het definitief vastgestelde RUP woonkernen via onderstaande links raadplegen. Alsook de goedgekeurde errata.
Met vragen kan u steeds terecht op de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis, via mail op bouwdienst@herselt.be
of telefonisch op het nummer 014 53 90 35.
 
Documenten RUP woonkernen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errata:

gemeentelijk RUP  Woonzones bis

De opmaak van dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ is een voortvloeisel van het provinciaal RUP ‘clusters weekendverblijven C11, C12, C13, C15 en C21’ te Herselt.

Het RUP ‘Woonzones bis’ reserveert bijkomend woongebied, bestemd voor herhuisvesting van permanente bewoners van weekendverblijven.

Er worden vier zones gereserveerd die gefaseerd ontwikkeld zullen worden: twee zones in Herselt-centrum (Stap (1) en Molenbergstraat (3)), een zone in Ramsel (Krankebeek(2)) en een zone in Blauberg (Groenstraat (4)).

Op 29 mei 2017 keurde de gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Woonzones bis’ definitief goed.

Op 24 juli 2017 werd deze definitieve goedkeuring gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor het 14 dagen later in werking getreden is.

De documenten zijn hieronder te dowloaden of liggen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
Voor meer informatie kan u terecht op de dienst ruimtelijke ordening.
Nele van Gemert – 014/53 90 37 – ruimtelijke.ordening@herselt.be

Memorie van Toelichting
Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften
Plannen