Openbare onderzoeken: inspraak voor de belanghebbenden! 

Een openbaar onderzoek is een wettelijk instrument om de mening te kennen van alle betrokken belanghebbenden (inwoners, bedrijven, eigenaars en dergelijke) over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging en over een bepaalde documenten en handelingen van de overheid.
 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging vindt u hier.
 
Meer informatie over openbare onderzoeken van het Vlaamse Gewest vindt u hier.
 
Meer informatie over openbare onderzoeken van de provincie Antwerpen vindt u hier.