Waterlopen - wetgeving 

Volgende reglementen zijn van toepassing op de waterlopen:

Voor waterlopen van de oude atlas
  • Het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen van 27 oktober 1955 betreffende de waterlopen waarop de wetten op de onbevaarbare waterlopen niet toepasselijk zijn. 
  • Het Provinciaal Milieubeleidsplan 1998-2002, goedgekeurd in de provincieraadszitting van 24 september 1998.
Voor waterlopen van de nieuwe atlas
  • De wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. 
  • Het decreet van 21 april 1983. 
  • Het decreet van 18 juli 2003. 
  • Het koninklijk besluit van 5 augustus 1970. 
  • Het koninklijk besluit van 29 november 1968 houdende vaststelling van de procedure bij de onderzoeken van commodo et incommodo, voorgeschreven door de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. 
  • Het provinciaal reglement van 28 oktober 1954. 
  • Het Provinciaal Milieubeleidsplan 1998-2002, goedgekeurd in de provincieraadszitting van 24 september 1998. 
  • Het Masterplan voor een geïntegreerd provinciaal waterloopbeheer goedgekeurd in provincieraadszitting van 27 juni 2002.
Meer info

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40