Waterlopen - afstandsregels 

Ligt de waterloop op de perceelsgrens dan is het midden van de loop de grens.

De belangrijkste afstandsregels kunnen als volgt samengevat worden:
  • Er moet een zone van 5 m langs beide zijden van de waterloop vrijgehouden worden als openbare erfdienstbaarheid. Binnen deze zone mogen er geen hindernissen geplaatst worden en moet men doorgang verlenen aan personeel en materieel, zodat de ruimingswerken goed kunnen verlopen. 
  • Het is verboden om binnen een zone van 1 m langs de waterloop grondbewerkingen uit te voeren of bestrijdingsmiddelen te gebruiken. 
  • Bemesting binnen de zone van 5 meter is verboden 
  • Op een afstand tussen 0,75 en 1 meter mogen omheiningen aangebracht worden met een maximale hoogte van 1,5m. 
  • Naaldbomen (ook coniferen) mogen niet aangeplant worden binnen een zone van 6 m van de waterloop: onder deze bomen komt minder begroeiing waardoor de kans op afkalving van de oevers toeneemt. Bovendien werken naaldbomen verzuring en verdroging van de bodem in de hand.

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40