Controle putwater 

Bij een eigen grondwaterput is drinkwaterkwaliteit niet gegarandeerd. Putwater is zeer kwetsbaar voor verontreiniging door bacteriën en/of chemische stoffen zoals zware metalen of bestrijdingsmiddelen. De vervuiling kan afkomstig zijn van landbouw, industrie of een lekkende stookolietank, riolering, beerput,… in de buurt. Daarnaast kunnen schadelijke stoffen ook van nature verhoogd aanwezig zijn in de bodemlagen, zoals de aanwezigheid van arseen, een kankerverwekkende stof.

Gratis controle van putwater
Heb je een eigen grondwaterwinning en kan je niet aansluiten op het leidingwaternet, dan kan je je putwater jaarlijks gratis laten controleren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Meer info: www.vlaanderen.be

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40