Waterlopen - onderhoud  

 Naar het onderhoud toe zijn volgende instanties bevoegd:

  • Voor waterlopen van 1e categorie: de Vlaamse overheid 
  • Voor waterlopen van 2e categorie: de provincies 
  • Voor waterlopen van 3e categorie: de gemeenten; het onderhoud gebeurt machinaal met maaikorven. 
  • Voor waterlopen van 4e categorie of zoals men zegt ‘van de oude atlas’: de boordeigenaars