Huishoudelijk afval 

Afvalkalenders
De ophaling van huishoudelijk afval gebeurt volgens 7 verschillende afvalkalenders welke verkrijgbaar zijn aan het onthaal van het gemeentehuis of digitaal via onderstaande links. Neem bij twijfel gerust contact op met de milieudienst.
2019 Bergom-Blauberg     2019 Varenwinkel-Blauberg     2019 Centrum     2019 Ramsel 1     2019 Ramsel 2     2019 Zone 1     2019 Zone 2

Onderstaande afvalfracties, met uitzondering van het restplastiek, worden aan huis opgehaald volgens de data op je afvalkalender. Huishoudelijk afval moet vóór 7 uur op de dag van ophaling worden aangeboden op een goed zichtbare plaats langs de openbare weg.
Meer informatie over sorteren kan je vinden bij de sorteerregels.
 

Huisvuilzakken
Huisvuil wordt door de gemeentelijke diensten tweewekelijk aan huis opgehaald en moet worden aangeboden in witte zakken met opdruk Herselt. Huisvuilzakken zijn te koop aan het onthaal van het gemeentehuis, Delhaize Herselt, Colruyt Ramsel, buurtwinkel 't Varenwinkeltje en het recyclagepark. Het max. toegelaten gewicht bedraagt 15 kg voor de zakken van 70 l en max. 7 kg voor de zakken van 30 l. Je kan met huisvuil niet terecht in het recyclagepark.

GFT
GFT-afval wordt door IOK Afvalbeheer tweewekelijks aan huis opgehaald en moet worden aangeboden in een groene rolcontainer van 120 l of een draagbaar exemplaar van 40 l én voorzien van een jaarsticker (1/3 tot 28/2). GFT-stickers zijn enkel te koop aan het onthaal van het gemeentehuis.
Opgelet: ophaling van GFT is niet overal mogelijk. Informeer bij de milieudienst. Je kan met GFT-afval niet terecht in het recyclagepark.

PMD
PMD wordt tweewekelijks opgehaald en moet worden aangeboden in blauwe PMD-zakken met het logo van IOK Afvalbeheer. PMD-zakken zijn te koop aan het onthaal van het gemeentehuis en in het recyclagepark. Je kan met PMD-zakken gratis terecht in het recyclagepark.

Papier en karton
Papier en karton wordt maandelijks gratis aan huis opgehaald en moet worden aangeboden in een stevige kartonnen doos of samengebonden met een natuurkoord. Je kan met papier en karton gratis terecht in het recyclagepark.

Grof vuil
Grof vuil wordt door IOK Afvalbeheer 4 keer per jaar aan huis opgehaald. Voor een ophaling aan huis bel je ten laatste 3 werkdagen voor de ophaling naar IOK Afvalbeheer op 014/58 09 96. Je betaalt een vaste voorrijkost verhoogd met een retributie per kg. De betaling gebeurt via een factuur. Grof vuil kan ook betalend worden ingezameld in het recyclagepark

Restplastiek
Restplastiek wordt niet aan huis opgehaald, maar kan gratis naar het recyclagepark worden gebracht als het ingezameld is in een groene restplastiekzak met het logo van IOK Afvalbeheer. Restplastiekzakken zijn te koop aan het onthaal van het gemeentehuis en in het recyclagepark.

Textiel
Textiel wordt door De Kringwinkel 4 keer per jaar gratis aan huis opgehaald en mag zowel worden aangeboden in zakken van De Kringwinkel als in eigen zakken. Zakken voor de textielinzameling zijn verkrijgbaar aan het onthaal van het gemeentehuis, in het recyclagepark en in De Kringwinkel.
Textiel kan je eveneens gratis afleveren in het recyclagepark, De Kringwinkel en in de textielcontainers.

Locaties van de textielcontainers: Ramsel (jeugdvoetbalkantine, Stationsstraat), Herselt-centrum (gemeentelijke werkplaats, Vest 1), Blauberg (Kringwinkel, Blaubergsesteenweg 113), Varenwinkel (Kapel), Bergom (kerk, Hoge Dreef), recyclagepark (Dieperdel 2a)

Oude metalen
Oude metalen worden door de gemeentelijke diensten 2 keer per jaar gratis aan huis opgehaald.

Oude metalen kan je gratis afleveren in het recyclagepark.