Zwerfvuilmeters en -peters 

Zwerfvuil is een echte plaat geworden. Blikjes, zakjes, papier,... worden zomaar weggegooid zodat ze langs de straatkant belanden. Deze rommel verdwijnt niet vanzelf. Vind je het ook belangrijk dat onze omgeving er netjes bijligt? Wil je hiervoor je steentje bijdragen? Dan kan dat door je te engageren als zwerfvuilmeter of -peter.

Wat wordt er dan van je verwacht?
- met regelmaat ruim je het zwerfvuil op het openbaar domein op een zelfgekozen plaats
- sluikstorten ruim je niet op, maar geel je door aan de milieudienst
- afval verzamel je in speciale zwerfvuilzakken die op een vooraf afgesproken plaats worden opgehaald
- contacteer zo snel mogelijk de milieudienst en vermeld het aantal ingezamelde zakken en de locatie

Waar zorgt de gemeente voor?
- ondersteuning en begeleiding
- materiaal: hesje, vuilzakken, handschoenen en een grijper
- vrijwilligersverzekering
- vrijwilligers worden 1 ker per jaar in de bloemetjes gezet

Is dit iets voor jou of wil je graag meer info? Contacteer dan de milieudienst op 014/53 90 44 of via milieu@herselt.be

Zwerfkattenproject 

Wist je dat 1 kattenpaartje jaarlijks 8 kittens kan voortbrengen? Dit geeft na 3 jaar al een kroost van 200 kittens, die samen met hun ouders 125 paartjes vormen! Om de hinder van opengekrabde vuilniszakken, de geur door sproeien, uitwerpselen in tuinen en het geluid tijdens de bronsttijd te verminderen, werd een sterilisatieproject opgestart met de steun van de Vlaamse Overheid. Dit project draagt bij tot het onder controle houden van het aantal zwerfkatten.

 Werkwijze:
  1. Reserveer vooraf bij de milieudienst een vangkooi.
  2. Je ontvangt de kooi tegen een waarborg van 20,00 EUR samen met een toelatingsovereenkomst.
  3. Zodra de zwerfkat gevangen is, contacteer je één van de deelnemende dierenartsen. 
  4. De dierenarts komt ter plaatse, controleert of het wel degelijk om een zwerfkat gaat en verifiërt de toelating. Hierna neemt de dierenarts de zwerfkat mee voor sterilisatie, castratie of euthanasie (indien de gezondheidstoestand van het dier te zwaar is aangetast) en voorziet de zwerfkat van een knip in het linkeroor. De zwerfkat wordt terug uitgezet op de plaats van vangst.
  5. Breng de vangkooi zo snel mogelijk (max. 3 weken) terug in ruil voor je waarborg.

Energiemeter ontlenen 

Wat zijn je stroomverslinders? Wat verbruiken je toestellen in stand-by? Wat vebruikt een toestel als het is uitgeschakeld?
Om dit te weten te komen kan je bij de milieudienst tegen een waarborg van 20,00 EUR een energiemeter ontlenen. De waarborg wordt volledig terugbetaald als de energiemeter tijdig en zonder enige beschadiging (door foutief gebruik: aansluiting van een te groot vermogen of op een te hoge spanning, blootstelling aan een te hoge temperatuur, val,... ) wordt teruggebracht.