Buurtwerking Roteinde 

Buurt- en wijkwerking Roteinde-Ramsel is een nuldelijnsdienst gericht op wijkontwikkeling. Om de dienst laagdrempelig en buurtvriendelijk te maken is de werking ondergebracht in een buurthuis.
Wijkontwikkeling streeft naar een duurzame ontwikkeling van de wijk in de vorm van bevordering van kansen, verbeteren van de leef- en omgevingsfactoren van de bewoners en het efficiënter gebruiken en toeleiden van/naar de voorzieningen. Het doel van de oprichting van een buurthuis is: “Het leven en samenleven in wijk Roteinde bevorderen.”

Door het organiseren van verschillende activiteiten, brengen we de buurtbewoners dichter bij elkaar en geven we hen een zinvolle ontspanning die hen helpt bij de opbouw van een positief zelfbeeld.
We proberen een vertrouwensrelatie tot stand te brengen, waardoor buurtbewoners de kans krijgen om persoonlijk hun verhaal te vertellen en eventueel hulp te ontvangen van de welzijnswerkers.
Het buurthuis fungeert hierin als ontmoetingsruimte.

Takenpakket van de maatschappelijk assistenten:

 • Openhouden en coördineren van het buurtcafé op dinsdagvoormiddag en woensdagnamiddag
 • Deelnemen en organiseren van infoavonden voor de bewoners van wijk Roteinde.
 • Activiteiten organiseren waarbij mensen hun buren beter leren kennen en/of nieuwe personen ontmoeten en die mensen uit hun isolement laten komen.
 • Deelnemen aan verschillende overlegmomenten tussen de verschillende actoren.

De samenwerkingsverbanden worden bepaald door de vraagstelling van de buurtbewoners. Toch zijn er een aantal vaste actoren:

 • Het OCMW van Herselt is de opdrachtgever van de buurtwerking. De maatschappelijk assistente van het OCMW coördineert het geheel. 
Zij is op regelmatige basis aanwezig in het buurthuis op zitdagen en in het buurtcafé.
 • Bouwmaatschappij “ Zonnige Kempen ” is ook een belangrijke partner omdat veel bewoners gehuisvest zijn in een woning van de Zonnige Kempen. Het gebouw dat fungeert als buurthuis en gehuurd wordt door het OCMW is eveneens eigendom van Zonnige Kempen .
 • Een derde belangrijke actor is de wijkagent. Deze is een rechtstreeks aanspreekpunt voor de bewoners en weet wat er in de wijk leeft.

Openingsuren "Buurt 40" 

 • dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
 • donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
 • woensdag en vrijdag petanque vanaf 14.00 uur.

De buurtwerkster kan je steeds bereiken voor hulpverlening op onderstaande nummers:

T 016/43 38 93
T 014/54 89 91 (OCMW)

Activiteiten voor 2012 

 • Zaterdag 22 december 2012 -  Wandeling Herk De Stad


Op de volgende vrijdagen vinden er kaartspelen plaats in het buurthuis:

 • 27 januari 

 • 24 februari

 • 19 oktober

 • 23 november

ann.debrabander@ocmwherselt.be

Ann De Brabander
T 014/ 54 89 91