Onderwijs 

In onze gemeente zijn er zes basisscholen. Onderstaand vind je de contactgegevens. Een school kiezen die het beste bij jouw kind pas is belangrijk. Daarom werd door de gemeente in samenwerking met de scholen een brochure gemaakt.

U vindt alle info over de scholen, buitenschoolse kinderopvang en educatieve initiatieven in de brochure.

 

Herselt-Centrum: VBS Ter Veste  
Maria Gorettistraat 4
Directie: Eddy Coolkens
T 014/54 92 56

Blauberg: De Graankorrel  
Blaubergsesteenweg 172
Directie: Ann  Pazmany
T 014/54 90 00

Bergom: VBS Bergom
Hoge Dreef 7 (lagere school) / Hoge Dreef 1 (kleuterschool)
Directie: Luc Leys
T 014/54 73 93

Varenwinkel: VBS Varenwinkel (wijkafdeling van Bergom)
Wolfsdonksesteenweg 216
Directie: Luc Leys
T 014/54 66 23

Ramsel: VBS De Bolster
Schoolstraat 26 (lagere school) / Stationsstraat 35 (kleuterschool)
Directie Lagere school: Martine Aertgeerts  T 016/69 71 44
Directie Kleuterschool: Tamara Van Oss      T 016/69 81 41

Herselt-Centrum: GO De Letterboom
Kerkstraat 10
Directie: Carla Tiebos
T 014/54 49 80

Middelbare scholen in de buurt:

Vrije Sint-Lambertusscholen
Denis Voetsstraart 21
2260 Westerlo
T 014/54 50 75

KTA
Spikdorenveld 22
2260 Westerlo
T 014/53 86 51

Koninklijk Atheneum Kamsa Aarschot
Pastoor Dergentlaan 47
3200 Aarschot
T 016/55 34 04

Instituut Sancta Maria
Kardinaal Mercierstraat 10
3200 Aarschot
T 016/56 61 04

Damiaaninstituut
Pastoor Dergentlaan 220
3200 Aarschot
T 016/56 70 59

Flankerend onderwijsbeleid 

Het decreet op het flankerend onderwijsbeleid van 21 november 2007 regelt de rol van het lokaal bestuur betreffende het flankerend onderwijsbeleid. Onder flankerend onderwijsbeleid wordt verstaan: het geheel van acties van een lokale overheid om vertrekkende vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren.

Het decreet bepaalt dat de lokale overheid een onderwijsplan kan opmaken dat de visie, de samenwerkingsprojecten en de financiële en logistieke ondersteuning vanuit het gemeentebestuur van Herselt omschrijft.

Het gemeentebestuur van Herselt wil meehelpen om aan iedereen die gebruik maakt van het onderwijsaanbod in Herselt gelijke en kwaliteitsvolle ontplooiingskansen te garanderen. Het gemeentebestuur neemt een regierol op, op het vlak van financiële en logistieke ondersteuning naar de scholen toe, op basis van een driejaarlijks scholenoverleg met de 5 directies van:

  • VBS Ter Veste Herselt
  • VBS De Graankorrel Blauberg
  • VBS De Bolster Ramsel
  • VBS Bergom-Varenwinkel
  • GO De Letterboom

Deze regierol houdt in dat de gemeente inspeelt op een aantal behoeften die door de scholen of hun partners gesignaleerd worden of die door de gemeente zelf – actief op diverse beleidsdomeinen – gedetecteerd worden.

Meer info

10op10-project: verkeerskoffer met behendigheidsparcours voor lagere scholen

VBS De Bolster neemt deel aan het 10op10-project van de provincie Antwerpen.

Dit project stimuleert basisscholen om in drie fasen te groeien naar een gedragen verkeers- en mobiliteitswerking. Op het einde van elke fase krijgt de school een deellabel en groeit zo naar het 10op10 kwaliteitslabel.

VBS De Bolster behaalde vorig schooljaar hun eerste deellabel. Het behalen van dit label geeft de gemeente recht op subsidies van de provincie Antwerpen. Met deze subsidies werd door gemeente Herselt, in samenspraak met de scholen, een verkeerskoffer met een behendigheidsparcours aangekocht.

Elke school van Herselt kan de verkeerskoffer ontlenen en gebruiken.

De koffer kan ingezet worden om vaardigheden zoals stuurkunst en evenwicht te oefenen. Elke oefening simuleert een verkeerssituatie waarmee een fietser dagelijks wordt geconfronteerd. Op die manier leren de leerlingen zich zelfstandig en veilig te verplaatsen.