Rampen / noodplanning  

Wanneer op een bepaald ogenblik de vraag naar hulpverlening het onmiddellijk beschikbare aanbod sterk overtreft dan bevinden wij ons in een noodsituatie.

Om maximaal voorbereid te zijn op rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen in onze gemeente werd een noodplan opgesteld. Het doel ervan is zo snel mogelijk de nodige personen en diensten te alarmeren, het inzetten van aangepaste middelen en het coördineren van de hulpverlening.

Daartoe beschikt de gemeente (in samenwerking met Westerlo en Hulshout) over een intergemeentelijke veiligheidscel die wordt voorgezeten door de burgemeesters van de verschillende gemeenten.

Elektriciteitsschaarste 

Op deze links: FOD Economie en EANDIS vindt u meer informatie omtrent de mogelijke elektriciteitsschaarste.

De lijst van hoofdgemeenten en straatnamen op het werkingsgebied van Eandis die voorkomen in het afschakelplan, vindt u op de volgende site (http://www.eandis.be/eandis/energieschaarste.htm). Er werd geen lijst opgemaakt van de deelgemeenten.

De lijst van straten per gemeente geeft aan waar mogelijk een afschakeling gebeurt. De energiestromen via het distributienet evolueren constant. Dit betekent dat de stroom bij de netgebruikers niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn komt. Dit belet de distributienetbeheerders om voor elk adres of straat exact en met 100% zekerheid op voorhand te zeggen of er tijdens een afschakeling wel of geen stroom zal zijn. Het hangt immers af van de manier waarop de netten geschakeld zijn op dat ogenblik en of een cabine / vertreklijn waarmee men verbonden is op dat ogenblik wel of niet in dienst blijft.

De bijgevoegd informatie (lijst, hoofdgemeenten en straten per schaarsteschijf) is bijgevolg indicatief en vormt een momentopname van de netinfrastructuur die continu aan wijzigingen kan onderhevig zijn. De distributienetbeheerders wijzen dan ook elke aansprakelijkheid, gebasseerd op de door hun aangeleverde indicatieve gegevens af.

Hierbij dienen nog de 3 straten toegevoegd te worden die gevoed worden door Infrax (Spoorweg, Begijnendijksesteenweg/deel en Hoekheide/deel).

Alle straten in onze gemeente die deel uitmaken van het afschakelplan maken deel uit van schijf 6.