Politie Zuiderkempen 

de Merodedreef 15, 2260 Westerlo
T 014/53 96 00 (burelen)

T 101 (noodnummer)
info@politiezuiderkempen.be
www.politiezuiderkempen.be

Wie is mijn wijkagent?

 

 

Via de volgende link kan u de besluiten van de politieraad vinden:

https://www.politie.be/5365/downloads/notulen-politieraad