Hulplijnen  

Er bestaan heel wat diensten en hulpverleners waar je terecht kan bij geestelijke gezondheidsproblemen. Vooreerst zijn er enkele telefoondiensten waar je gratis en anoniem beroep op kan doen.Je kan ook bij je huisarts terecht met deze problemen en indien nodig zal hij/zij samen met jou zoeken bij welke dienst je best terecht kan. Indien je dat wenst kan je ook rechtstreeks beroep doen op een gespecialiseerde dienst. Je vindt hier een overzicht van verschillende mogelijkheden.

www.tele-onthaal.be
Soms wil je liever praten met iemand die jou niet persoonlijk kent en aan wie je je naam niet hoeft te zeggen. Op het nummer 106 van Tele-onthaal kan je daarvoor 24uur op 24 terecht bij een vrij-williger. Online contact nemen om te chatten met een vrijwilliger kan ook.

www.kjt.org/telefoon
Het gratis en anoniem telefoonnummer van de Kinder- en Jongerentelefoon is het nummer 102. Je kan elke dag bellen van 16.00 tot 22.00 uur, behalve op zon- en feestdagen.

www.zelfmoordpreventie.be
www.zelfmoordlijn.be
www.preventiezelfdoding.be
Denk je aan zelfdoding of ken je iemand met zelfdodingsgedachten en wil je er gratis
en anoniem over praten (T 02/649 95 55 of via chat).

www.fitinjehoofd.be
Fit in je hoofd, goed in je vel! 10 stappen om fit in je hoofd te blijven. Een campagne van de Vlaamse Overheid.

www.druglijn.be
Je kan bij de druglijn terecht met informatievragen, hulpvragen of vragen naar materiaal over drank,
drugs en pillen. Bereikbaar via T 078/15 10 20, van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur) en 24u/24u via mail.

www.vad.be
Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen vzw.

www.zelfhulp.be
Trefpunt zelfhulp is het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen.
In Vlaanderen zijn 1250 zelfhulpgroepen actief. Ze verschillen naar problematiek, werkingsterrein en organisatiestructuur. Maar allemaal verenigen ze mensen met een gemeenschappelijk probleem om ‘samen’ beter te worden.

www.teleblok.be
De examenperiode loopt niet steeds op rolletjes. Zie je het even niet meer zitten? Heb je nood aan een anonieme babbel hierover? Bel dan gratis naar T 0800/13 144. Enkel in de examenperiode van 11.00 tot 23.00 uuur. Teleblok is een initiatief van CM.

www.caw.be
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk staat open voor mensen met vragen en problemen. Contact opnemen is zeer eenvoudig, want het CAW heeft een lage drempel, er zijn geen wachtlijs-ten en de eerste hulp is gratis.

www.jac.be
Het Jongeren Advies Centrum geeft informatie, advies en hulp aan jongeren van 12 tot 25 jaar. Beroep doen op het jac is gratis en anoniem.

http://www.bfp-fbp.be
Belgische federatie van psychologen. Met een verwijzing naar alle erkende psychologen.

http://www.overlegplatformsggz.be/_Centra_geestelijke_Gezondheidszorg/16...
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (C.G.G.) In een centrum voor geestelijke gezondheidszorg kunnen mensen terecht voor advies, diagnose en behandeling in geval van geestelijke gezondheidsproblemen. Zo’n centrum werkt ambulant. Dit be-tekent dat de cliënt op consultatie gaat of eventueel iemand van het centrum op bezoek krijgt. De cliënt kan dus in zijn eigen omgeving blijven wonen en werken.

www.paaz.be
Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis. Dit is een aparte dienst in een algemeen zie-kenhuis voor opname en kortdurende behandeling van mensen met psychiatrische problemen.

http://www.overlegplatformsggz.be/_Psychiatrische_Ziekenhuizen/16476/ggz
Het psychiatrisch Ziekenhuis biedt specialistische diagnosestelling en behandeling voor mensen met psychiatrische stoornissen, en dit meestal multidisciplinair. De duur en de doelstellingen van de behandeling zijn afgestemd op de individuele mogelijkheden en behoeften van de patient. Naast een volledige opname is meestal ook partiële hospitalisatie mogelijk (dag of nacht). Het PZ is er voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen, maar niet elk PZ heeft een ge-specialiseerd zorgaanbod voor al deze leeftijdsgroepen.

http://www.zorg-en-gezondheid.be/default.aspx?id=48
In een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven personen met een mentale handicap of met een langdurige en gestabiliseerde psychiatrische stoornis waarvoor geen opname in een ziekenhuismili-eu nodig is.

www.koppop.be
Een initiatief voor kinderen van ouders met een psychische problematiek.

www.koppvlaanderen.be
Dé informatiesite over Kopp (Kinderen van ouders met psychiatrische problemen) in Vlaanderen.