Bekendmaking Omgevingsvergunning 2019/08419 OMV_2019013541

Gemeentelijk dossiernr.: 2019/08419
Omgevingsloket nr. : OMV_2019013541
Aanvrager: de heer Ruben Boeckx
Onderwerp: bouwen van een loods na afbraak van de bestaande
Ligging: Molenvloed 16 2230 Herselt
Kadastrale gegevens: (afd. 2) sectie M 1146 C, (afd. 2) sectie M 1148 G en (afd. 2) sectie M 1148 H
Termijn openbaar onderzoek: 09/03/2019 - 07/04/2019

U kan het dossier tot 07/04/2019 raadplegen via het omgevingsloket (projectnr. OMV_2019013541) of inkijken bij de dienst omgeving van het gemeentebestuur.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen uiterlijk op 7 april 2019 ingediend worden op het omgevingsloket of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt met vermelding van: Bezwaar/OMV_2019013541.
_________