Bekendmaking 2018/08362 OMV_2018121808 

Gemeentelijk dossiernr.: 2018/08362
Omgevingsloket nr. : OMV_2018121808
Aanvrager: de heer Ruben Boeckx
Onderwerp: het slopen en herbouwen van een vrijstaande zonevreemde woning
Ligging: Molenvloed 16 2230 Herselt
Kadastrale gegevens: (afd. 2) sectie M 1146 C, (afd. 2) sectie M 1148 G en (afd. 2) sectie M 1148 H
Termijn openbaar onderzoek: 19/10/2018 - 17/11/2018

U kan het dossier tot 17/11/2018 raadplegen via het omgevingsloket (projectnr. OMV_2018121808) of inkijken bij de dienst omgeving van het gemeentebestuur.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen uiterlijk op 17 november 2018 ingediend worden op het omgevingsloket of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt met vermelding van: Bezwaar/OMV_2018121808.

Bekendmaking openbaar onderzoek 2018/08353 

Gemeentelijk dossiernr.: 2018/08353
Omgevingsloket nr. : OMV_2018113047
Aanvrager: mevrouw Simonne Vercammen
Onderwerp: het regulariseren van een veranda bij een zonevreemde tweegezinswoning
Ligging: Kroonstraat 6 2230 Herselt
Kadastrale gegevens: (afd. 1) sectie F 615 W, (afd. 1) sectie F 615 R, (afd. 1) sectie F 615 X en (afd. 1) sectie F 615 Y
Termijn openbaar onderzoek: 05/11/2018 - 04/12/2018

U kan het dossier tot 04/12/2018 raadplegen via het omgevingsloket (projectnr. OMV_2018113047) of inkijken bij de dienst omgeving van het gemeentebestuur.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen uiterlijk op 4 december 2018 ingediend worden op het omgevingsloket of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt met vermelding van: Bezwaar/OMV_2018113047.

Verkavelingsdossier 046/686 en OMV_2018110826 

Gemeentelijk dossiernr.: 046/686
Omgevingsloket nr. : OMV_2018110826
Aanvrager: Stijn Van Opstal namens LANDMETERS-EN STUDIEBUREAU VAN OPSTAL BVBA
Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 9 loten voor open bebouwing type eengezinswoning en 2 loten voor halfopen bebouwing type eengezinswoning met wegenisaanleg
Ligging: 13392G0226/00H000 - Vorstheide
Kadastrale gegevens: (afd. 2) sectie G 226 L, (afd. 2) sectie G 226 H, (afd. 2) sectie G 227 D, (afd. 2) sectie G 227 C, (afd. 2) sectie G 228 K, (afd. 2) sectie G 228 L, (afd. 2) sectie G 228 C, (afd. 2) sectie G 228 G, (afd. 2) sectie G 228 H en (afd. 2) sectie G 228 D
Termijn openbaar onderzoek: 16/11/2018 - 15/12/2018

U kan het dossier tot 15/12/2018 raadplegen via het omgevingsloket (projectnr. OMV_2018110826) of inkijken bij de dienst omgeving van het gemeentebestuur.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen uiterlijk op 15 december 2018 ingediend worden op het omgevingsloket of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt met vermelding van: Bezwaar/OMV_2018110826.

Herneming openbaar onderzoek 2018/08328 

Gemeentelijk dossiernr.: 2018/08328
Omgevingsloket nr. : OMV_2018093658
Aanvrager: Jo Vercammen
Onderwerp: de regularisatie van perceelsophoging (proces-verbaal van 2/8/2018 ref. 2018/00033) en de aanvraag van bijkomende ophoging (206 m³) in agrarisch gebied
Ligging: Zillekespad zn
Kadastrale gegevens: (afd. 1) sectie F 327 B en (afd. 1) sectie F 328
Termijn openbaar onderzoek: Naar aanleiding van deze aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Ten gevolge van een wijziging van de aanvraag, tijdens de lopende procedure, wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd. Het dossier kan van 15/12/2018 tot en met 13/01/2019 digitaal geraadpleegd worden via het omgevingsloket (projectnr. OMV_2018093658) of bij de dienst omgeving van de  gemeente.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen uiterlijk op 13 januari 2019 digitaal ingediend worden op het omgevingsloket of schriftelijk en per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs bezorgd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt met vermelding van: Bezwaar/OMV_2018093658.

Bekendmaking 2018/08373 

Gemeentelijk dossiernr.: 2018/08373
Omgevingsloket nr. : OMV_2018135324
Aanvrager: Olaf Helsen namens INTELAIR BVBA
Onderwerp: het slopen van de bestaande berging en aanbouw van de woning en het verbouwen van een zonevreemde woning binnen zijn bestaande buitenmuren
Ligging: Ramselsesteenweg 59 2230 Herselt
Kadastrale gegevens: (afd. 2) sectie L 471 F en (afd. 2) sectie L 471 G
Termijn openbaar onderzoek: 21/12/2018 - 19/01/2019

U kan het dossier tot 19/01/2019 raadplegen via het omgevingsloket (projectnr. OMV_2018135324) of inkijken bij de dienst omgeving van het gemeentebestuur.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen uiterlijk op 19 januari 2019 ingediend worden op het omgevingsloket of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt met vermelding van: Bezwaar/OMV_2018135324.

Bekendmaking 2018/08384 en OMV_2018145592 

Gemeentelijk dossiernr.: 2018/08384
Omgevingsloket nr. : OMV_2018145592
Aanvrager: Michel Van der Veken namens A&M REAL ESTATE BVBA
Onderwerp: het bouwen van twee halfopen eengezinswoningen met afwijking
Ligging: Wolfsdonksesteenweg 224A
Kadastrale gegevens: (afd. 1) sectie F 516 A2 en (afd. 1) sectie F 519 E
Termijn openbaar onderzoek: 11/01/2019 - 09/02/2019

U kan het dossier tot 09/02/2019 raadplegen via het omgevingsloket (projectnr. OMV_2018145592) of inkijken bij de dienst omgeving van het gemeentebestuur.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen uiterlijk op 9 februari 2019 ingediend worden op het omgevingsloket of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt met vermelding van: Bezwaar/OMV_2018145592.