Bekendmaking openbaar onderzoek - 2018/0012/OMG - 2018/08374 

Gemeentelijk dossiernr.: 2018/0012/OMG - 2018/08374
Omgevingsloket nr. : OMV_2017001001
Aanvrager: Magdalena Mans namens HEDILMA BVBA en de heer Herman van hove
Onderwerp: een gemengde inrichting bestaande uit vleesvee en mestkalveren.

Stedenbouwkundige handelingen: de uitbreiding van een bestaande kalverstal met 3 afdelingen voor 209 mestkalveren en een geïntegreerde woning, de aanleg van voorzieningen voor hemelwateropvang, de aanleg van verhardingen en de aanleg van een groenscherm.

Milieu: de aanpassing van de vergunning voor de mestopslag en een extra brandstoftank, de vroegtijdige hernieuwing (overname). De volledige stal wordt uitgerust met een mechanische ventilatie via centrale afzuiging
Ligging: Westerlosesteenweg 81B 2230 Herselt
Kadastrale gegevens: (afd. 1) sectie A 554 C, (afd. 1) sectie A 558 A, (afd. 1) sectie A 560 N en (afd. 1) sectie A 560 P
Termijn openbaar onderzoek: 24/11/2018 - 23/12/2018

U kan het dossier tot 23/12/2018 raadplegen via het omgevingsloket (projectnr. OMV_2017001001) of inkijken bij de milieudienst van het gemeentebestuur.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen uiterlijk op 23 december 2018 ingediend worden op het omgevingsloket of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt met vermelding van: Bezwaar/OMV_2017001001.