Gemeentelijk dossiernr.: 2018/388/MIL
Omgevingsloket nr. : OMV_2018138983
Aanvrager: René Laeremans namens STALLING DE KLAEVERHOEVE BVBA
Onderwerp: hernieuwing van de grondwaterwinning
Ligging: Westerlosesteenweg 66 2230 Herselt
Kadastrale gegevens: (afd. 1) sectie A 289 P, (afd. 1) sectie A 289 V, (afd. 1) sectie A 290 D, (afd. 1) sectie A 290 E en (afd. 1) sectie A 291 R
Termijn openbaar onderzoek: 18/01/2019 - 16/02/2019

U kan het dossier tot 16/02/2019 raadplegen via het omgevingsloket (projectnr. OMV_2018138983) of inkijken bij de milieudienst van het gemeentebestuur.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen uiterlijk op 16 februari 2019 ingediend worden op het omgevingsloket of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt met vermelding van: Bezwaar/OMV_2018138983.
_________