Bekendmaking openbaar onderzoek 2018/08274 OMV_2018032182

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeentelijk dossiernr.: 2018/08274

Omgevingsloket nr. : OMV_2018032182

Aanvrager: mevrouw Katrien Stalmans en de heer Michael Kamm
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning

Ligging: Wezel 28 2230 Herselt
Kadastrale gegevens: (afd. 1) sectie F 262 B, (afd. 1) sectie F 262 F, (afd. 1) sectie F 262 G en (afd. 1) sectie F 263 C

Termijn openbaar onderzoek: 06/04/2018 - 05/05/2018

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur. Daarnaast kan de aanvraag ook digitaal geraadpleegd worden op het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Bekendmaking Omgevingsvergunning 2018/08262 OMV_2018021526

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeentelijk dossiernr.: 2018/08262

Omgevingsloket nr. : OMV_2018021526

Aanvrager: Geert Cools en Martine Verbruggen
Onderwerp: het verbouwen/uitbreiden van een bestaande zonevreemde woning

Ligging: Hooilaar 50 2230 Herselt
Kadastrale gegevens: (afd. 2) sectie L 256 F en (afd. 2) sectie L 256 E

Termijn openbaar onderzoek: 30/03/2018 - 28/04/2018

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur. Daarnaast kan de aanvraag ook digitaal geraadpleegd worden op het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Bekendmaking Omgevingsvergunning 2018/08273 OMV_2018015900

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeentelijk dossiernr.: 2018/08273

Omgevingsloket nr. : OMV_2018015900

Aanvrager: de heer Jan Rijckmans en mevrouw Katleen Goyens
Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning

Ligging: G. Vandenheuvelstr. 105 2230 Herselt
Kadastrale gegevens: (afd. 3) sectie H 448 D en (afd. 3) sectie H 448 F

Termijn openbaar onderzoek: 06/04/2018 - 05/05/2018

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur. Daarnaast kan de aanvraag ook digitaal geraadpleegd worden op het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

Isabelle Dylst
T 014/53 90 44

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40