FinanciŽn 

Op deze dienst kan u terecht met vragen omtrent:

  • gemeentelijke belastingen (reglementen, inkohiering, aangiftes, betalingen)
  • gemeentelijke retributies (tarieven, aanvragen, betalingen)
  • aanvragen voor het ophalen van grof vuil (enkel houtafval, steenpuin, snoeihout of boomstronken en deze fracties onvermengd)
  • verzekeringsdossiers waarbij de gemeente betrokken partij is
  • erkende rampenschade (bv. wateroverlast). Het indienen van dossiers wordt gecoördineerd via de dienst financiën
  • aanvragen van gratis huisvuilstickers (voor pasgeborenen of bepaalde medische attesten)
  • gemeentelijke facturatie en boekhouding (leveranciers en klanten)

Gelieve de dienst financiën zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van iedere wijziging in de belastbare toestand, bv. bij verkoop of afbraak tweede verblijf ! 

Digitaal Loket

financien@herselt.be
F 014/53 90 19

 Bart Verelst (Financieel beheerder)
T 014/53 90 18

Karine Luyten
T 014/53 90 16

Bernard Philippens
T 014/53 90 17

Kris Kokke
T 014/53 90 20

Corona