• Algemeen
  •  » Bestuur
  •  » Voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 

De voorzitter van de gemeenteraad die voortaan altijd (nu het decreet lokaal bestuur in voege is) ook de voorzitter is van de raad voor maatschappelijk welzijn, zit beide raden voor en organiseert de werking ervan in samenspraak met de algemeen directeur van de gemeente.

Enkele voorbeelden: afstand van mandaat of ontslag van raadsleden en onverenigbaarheden opvolgen, bijeenroepen van beide raden en de agenda ervan vaststellen (in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen), de notariële akten ondertekenen samen met de algemeen directeur, een verzoek tot het houden van een volksraadpleging op de agenda van de gemeenteraad zetten.
 

Milo Anthonis

Voorzitter gemeenteraad en voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
0477 52 78 70
milo.anthonis@herselt.be

Voorzitten en organiseren gemeenteraad
Voorzitten en organiseren raad voor maatschappelijk welzijn
Bestuurder Autonoom Gemeentebedrijf
Participatieprojecten