Schepenen 

Het college van burgemeester en schepenen van Herselt bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen.

Het college is het uitvoerend orgaan van de gemeente, de regering van het lokale bestuur dus, dat het dagelijks bestuur waarneemt. Naast de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad, heeft het college eveneens een groot aantal toegewezen bevoegdheden. Onder meer het decreet lokaal bestuur heeft heel wat bevoegdheden toegewezen aan het college: het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, het beheer van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de leiding van de gemeentelijke werken, de vaststelling van rooilijnen, de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen, de afgifte van milieuvergunningen, enz.

Het college van burgemeester en schepenen van Herselt vergadert iedere maandag in de schepenzaal van het gemeentehuis. 

Mireille Colson

Schepen van grondgebiedszaken, duurzaamheid en jeugd
Eerste schepen
0472 99 81 35
mireille.colson@herselt.be

Omgeving – ruimtelijke ordening en milieu
Duurzaamheid
Wonen
Groen / klimaat / energie
Dierenwelzijn
Jeugd

N-VA

 

Mark Van den Wouwer

Schepen van financiën, patrimonium en sport
Tweede schepen
0477 63 93 52
mark.van.den.wouwer@herselt.be

Financiën
Autonoom Gemeentebedrijf VTC de Mixx (AGB)
Patrimonium
Sport

N-VA

Raf Vangenechten

Schepen van openbare werken en mobiliteit
Derde schepen
0472 94 12 10
raf.vangenechten@herselt.be

Openbare werken
Groenvoorziening / begraafplaatsen / monumentenzorg
Werkhal
Mobiliteit en openbaar vervoer

Mensen met Mensen

 

Pieter-Jan Parrein

Schepen van gemeenschapszaken, interne werking en evenementen
Vierde schepen
0478 34 00 92
pieter-jan.parrein@herselt.be

Personeel, dagelijkse werking en interne communicatie
Efficiëntietraject / organisatiebeheersing / interne kwaliteitszorg / digitalisering
Cultuur incl. bibliotheek
Verenigingen incl. vrijwilligersbeleid
Flankerend onderwijs
Kinderopvang incl. buitenschoolse kinderopvang (BKO)
Erfgoed
Evenementen incl. kermissen

N-VA

 

Elke Verlinden

Schepen van welzijn
Vijfde schepen
0472 18 08 93
elke.verlinden@herselt.be

Welzijn – Sociaal Huis incl. sociale economie
Gezondheid
Seniorenbeleid
Voorzitter bijzonder Comité voor de sociale dienst van het Sociaal Huis
Buurtgerichte zorg
Vrijwilligersbeleid


Mensen met Mensen