Schepenen 

Het college van burgemeester en schepenen van Herselt bestaat uit de burgemeester en zes schepenen. De zesde schepen is tevens de voorzitter van het OCMW. Sedert de invoering van het Gemeentedecreet kan de OCMW-voorzitter immers zetelen in het college, wat in de gemeente Herselt daadwerkelijk ook het geval is.

Het college is het uitvoerend orgaan van de gemeente, de regering van het lokale bestuur dus, dat het dagelijks bestuur waarneemt. Naast de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad, heeft het college eveneens een groot aantal toegewezen bevoegdheden. Onder meer het gemeentedecreet heeft heel wat bevoegdheden toegewezen aan het college: het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, het beheer van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de leiding van de gemeentelijke werken, de vaststelling van rooilijnen, de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen, de afgifte van milieuvergunningen, enz.

Het college van burgemeester en schepenen van Herselt vergadert iedere maandag in de schepenzaal van het gemeentehuis. 

Kathleen Helsen (1e schepen)

Averbodesesteenweg 67, 2230 Herselt
T 014/54 80 75
T 0477/32 09 54
Zitdag: na afspraak 
kathleen.helsen@vlaamsparlement.be

Bevoegdheden
coördinatie grondgebiedzaken - onderwijs - ruimtelijke ordening & wonen - cultuur & vorming

Ronny Korthout (2e schepen)

Berglaan 64, 2230 Herselt
T 014/54 08 82
T 0475/38 69 74
Zitdag: maandag van 18.30 tot 20.00 uur
ronny.korthout@telenet.be

Bevoegdheden
coördinatie vrije tijd - sport, recreatie & toerisme - patrimonium - verhuur- en uitleendienst - lokale economie - financiën

Martine Peeters (3e schepen)

Westerlosesteenweg 82 A, 2230 Herselt
T 014/54 54 32
T 0474/40 22 97
Zitdag: maandag van 18.30 tot 20.00 uur (na afspraak)
martine.peeters@herselt.be

Bevoegdheden
jeugd - seniorenbeleid - milieu (uitgezonderd vergunningen en handhaving) - land- en tuinbouw - dierenwelzijn

Gerda Battel (4e schepen)

Heide 51, 2230 Herselt
T 0497/42 90 39
Zitdag: maandag van 18.30 tot 20.00 uur (na afspraak)
gerda.battel@herselt.be

Bevoegdheden
groenvoorziening, parken en plantsoenen  - personeel - huwelijken - inname openbaar domein - ontwikkelingssamenwerking

Christiane Van Thielen (5e schepen)

Begijnendijksesteenweg 81, 2230 Herselt
T 016/69 74 10
T 0477/62 05 55
christiane.van.thielen@herselt.be

Bevoegdheden
openbare werken & nutsvoorzieningen - monumentenzorg - jubilarissen - mobiliteit

Erik Valgaeren (6e schepen & OCMW-voorzitter)

Ramselsesteenweg 146, 2230 Herselt
T 016/69 75 17
Zitdag: maandag van 18.00 tot 20.00 uur
erik.valgaeren@herselt.be

Bevoegdheden
welzijn (gezondheid & sociale zaken)