Data Gemeenteraad 2019 

De raad wordt in 2019 telkens gehouden op een maandag om 20.00 uur op de volgende data: 28 januari, 25 februari, 25 maart, 23 april, 27 mei, 24 juni, 30 september, 21 oktober, 25 november en 16 december. Indien nodig wordt er een extra zitting gehouden op 2 september.

Agenda volgende Gemeenteraad 

Lijst Besluiten Gemeenteraad 

Verslagen Gemeenteraad 2019