Samen werken aan onze gemeente 

N-VA en Mensen Met Mensen (MMM) willen op basis van dit bestuursakkoord de gemeente Herselt besturen van 2019 tot en met 2024.

De Herseltenaar gaf N-VA en Mensen met Mensen een duidelijk mandaat tijdens de verkiezingen van oktober 2018. Het is dan ook logisch dat dit bestuursakkoord werd geschreven op basis van de verkiezingsprogramma’s van N-VA en MMM. Maar ook de collega’s van Groen hebben aangegeven te willen meewerken aan een toekomstgericht bestuur en hebben bijgedragen aan dit bestuursakkoord. Verder integreerden we interessante punten uit de programma’s van andere partijen. Dit past perfect bij de filosofie en stijl van dit nieuwe bestuur dat een bestuur wil zijn voor alle inwoners.

Het bestuursakkoord behandelt alle belangrijke thema’s voor een gemeentebestuur. De rode draad is het luisteren naar en het communiceren met onze inwoners.

In 2019 stelt het bestuur samen met de gemeentelijke administratie het meerjarenplan op voor de periode 2020-2025. Het bestuursakkoord is hiervoor het politieke referentiekader. In 2019 raadplegen we eveneens uitgebreid onze inwoners om bij te dragen aan dit meerjarenplan.

We willen samen met jullie werken aan onze gemeente.

Digitaal Loket
Corona