Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het meldingsdossier met als intern nummer 2018/1517/MEL/MIL en omgevingsloketnummer OMV_2018126925 ontvangen op 18/10/2018. Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een stookoliehouder. De aanvraag heeft betrekking op een perceel met als adres Drie Eikenstraat 21 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie C 80 R.

Op 12/11/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van de melding.
____________