Aanvullende politiereglementen 

Hier vindt u alle bekendmakingen van politiereglementen terug:

https://herselt.meetingburger.net/bekendmakingen/politie

Langdurige Bekendmakingen 

Reglementen Rechtspositieregeling

Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad en van de OCMW-raad zal plaatsvinden op maandag 7 januari, vanaf 20u30. De nieuwe OCMW-raad kiest die avond ook de voorzitter en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).

Zetelverdeling BCSD

De zetelverdeling gebeurt door het aantal zetels in het Bijzonder Comité (6) te delen door het aantal leden van de OCMW-raad (23) en daarna te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat elke lijst in de nieuwe OCMW-raad heeft behaald.

Wat is het BCSD?

Het BCSD behandelt de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. De taken zijn vastgelegd in het decreet lokaal bestuur.

De gemeente Herselt, met 23 OCMW-raadsleden, heeft een BCSD van 6 leden plus een voorzitter. De OCMW-raad kiest de voorzitter en de leden van het BCSD. Dat gebeurt tijdens de vergadering die aansluit op de installatievergadering van de gemeenteraadn, op 7 januari 2019.

Overzicht zetelverdeling BCSD Herselt

  • CD&V +2230: 3 zetels
  • N-VA: 2 zetels
  • MMM: 1 zetel
  • Groen: 0 zetels

Elke Verlinden (Mensen Met Mensen) wordt voorgedragen als voorzitter van het BCSD.

Verwerkersovereenkomsten 

Digitaal Loket
Corona