Herselt Beweegt 2019 

Het volledige programma van Herselt Beweegt is rond!
Zet de datums alvast in je agenda!

 

Donderdag 8 augustus            Sportquiz                                                        20 uur
Vrijdag 9 augustus                 Kids-, Jeugd- en familiedag                               11 tot 16 uur
                                                      Springkastelenpark
                                                      Volksspelen
                                                      Kleuterzoektocht
                                                      Verrassingsoptreden                              15 uur
                                            Limbergjogging
                                            Optreden Trio Bluf                                            21 uur
Zaterdag 10 augustus             Wandeling Herseltse Heuvels                           7 tot 15 uur
                                            Sjacochen-Olympiade                                     13 tot 17 uur
                                            Optreden New Goodies                                   14 uur
                                            Kampioenen- en vrijwilligersviering                    18 uur
                                            Optreden Fenix                                               21 uur
Zondag 11 augustus               Fietseling                                                        7 tot 15 uur (vertrek)
                                            Optreden Duo Senseetion                                13 tot 17 uur
                                            Streekproducten- en belevingsmarkt                 10 tot 17 uur
                                            Optreden Bar Clochard                                    20 uur

 

 

De specifieke info per activiteit kan je hier terugvinden.

Vacature: Maatschappelijk assistent (niveau B) - politiezone Zuiderkempen (Herselt-Hulshout-Westerlo)

 

Sollicitaties worden aanvaard per mail (hrm@politiezuiderkempen.be) of per brief (Politie Zuiderkempen, t.a.v dienst HRM/ werving en selectie, De Merodedreef 15 te 2260 Westerlo) tot en met 05 augustus 2019, mits toevoeging van volgende documenten:
- Motivatiebrief
- CV
- Diploma
- Uittreksel uit het strafregister (van maximum 3 maanden oud)
 
Meer info vind je hier.

Herselt Zomert! zomerbrochure 2019 

Vandaag, 18 juni, valt onze gloednieuwe brochure “Herselt Zomert” bij alle inwoners van Herselt in de bus. In deze zomerbrochure vind je een chronologisch overzicht van tal van festiviteiten en sportieve of culturele activiteiten voor het hele gezin die deze zomer doorgaan in Herselt en de verschillende deeldorpen.

We hopen dat jullie dankzij deze activiteiten een spetterende zomer beleven in Herselt!

Ontving jij deze brochure niet of woon je niet in onze mooie gemeente maar wil jij samen met Herselt “zomeren”? Haal dan de zomerbrochure in de Mixx of op het gemeentehuis. Of download ze hier.

Sportmixx 2019-2020 

Ook volgend schooljaar een uitgebreid sportmixx-programma!

De lessen liggen vast, de brochure komt er binnenkort aan.
We starten opnieuw vanaf maandag 2 september en de rest ken je:

meer dan 30 uren sport per week ... sporten voor alle leeftijden ... voor elke leeftijd minimum 7 keuzemogelijkheden ... 1 kaart voor alle sporten ... 1 kaart voor de hele familie ... kom wanneer je kan, inschrijven hoeft niet ... betaal enkel als je komt, geen lidgeld ... steeds verzekerd ... 
en ongelooflijk PLEZANT

Voor het gedetailleerde programma, nog even geduld!

Vacatures 

Omgevingsambtenaar Ruimtelijke Ordening (A1a-A3a)Ben je gebeten door ruimtelijke planning en projecten? Solliciteer dan voor 1 september.

Poetshulp: Wil jij onze poetsploeg van de thuisdiensten komen versterken en bij gezinnen en bejaarden gaan poetsen? Solliciteer dan voor 30 september.

Enthousiaste begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang. Heb jij een hart voor kinderen, solliciteer dan voor 13 oktober.

Meer info over onze vacatures vind je op: https://www.herselt.be/economie--…/tewerkstelling-/vacatures.

Openbaar onderzoek uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024 

Zowel nationaal als internationaal gaat er de laatste jaren veel aandacht uit naar verschillende (hinder-)aspecten rond kunststof en kunststofafval en zoekt men naar oplossingen. OVAM stelt daarom een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor.

De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voor te stellen uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, het inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid. Het  uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024 ligt in openbaar onderzoek van 15 juli 2019 tot 1 oktober 2019.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. Meer info over het uitvoeringsplan vind je hier.

 

Uitvoeringsplan huishoudelijke afval en gelijkaardig bedrijfsafval: goedgekeurde wijzigingen 

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering de wijziging aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging actualiseert de restafvaldoelstellingen van de gemeenten.

Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vind je hier op de website van de OVAM

Opgelet: gewijzigde verkeerssituatie Veerlepad 

Sinds 1 juli is Veerlepad (Mie Maan) zodat enkel plaatselijk verkeer nog mogelijk is,
doorgang voor zwakke weggebruikers blijft gegarandeerd. Op deze manier wordt  de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers ter hoogte van deze locatie verhoogd.

Het gaat om een proefopstelling die later in samenspraak met de buurtbewoners geëvalueerd zal worden.

Eikenprocessierupsen 

De gemeente Herselt bestrijdt eikenprocessierupsen bij hinder op openbaar domein.

De nesten op privédomein worden niet bestreden en hiervoor richt zich men best naar de lijst met firma's op de website van de provincie: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/bestrijding.html

De brandweer bestrijdt geen eikenprocessierupsen. 

Uitgebreidere info vind je hier.

 

Ben jij ook een trotste Winkelhier? Doe mee! 

Meer info vind je hier.

Uitslagen Herselts Joggingcriterium 2019 

Herselts Joggingcriterium 2019

Voor de uitslagen van de 5 joggings van het criterium, klik hier.

Sportkampioenen 2019 

Ben je kampioen in een sportdiscipline geworden?
Zowel individueel of in een groepssport?

Vul dit document in en je zal gehuldigd worden op de Herseltse kampioenenviering op zaterdag 10 juli!!

Bevrijdingsfeest op 8 september 

We herdenken op zondag 8 september de Herseltse bevrijding van WOII met een doortocht van authentieke voertuigen met “echte” Britse soldaten en een feestelijke verwelkoming in elk deeldorp.

De planning van de doortocht door alle dorpen vind je in deze flyer.

Werken mee aan het bevrijdingsfeest: 82nd – 101st US Airborne Division, NSB, de erfgoedcel, en vele Herseltse verenigingen

Stem-Academie Herselt 

STEM staat voor Science, Technologie, Engineering en Mathematics. In jouw taal is dat exacte wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Stem-Academie Herselt biedt vier modules aan. Elke module bestaat uit 5 workshops.

Ben je tussen 10 en 12 jaar en heb je zin om te experimenteren? Dan zijn deze fascinerende STEM-workshops iets voor jou. Lees er alles over in folder.

Zomerbrochure 2019 

Het wordt een onvergetelijke zomer!

De buitenschoolse opvang, sport- en jeugddienst hebben een gamma aan leuke activiteiten tijdens de zomervakantie. Je vindt alle info in de zomerbrochure.

Inschrijven kan vanaf 2 mei om 9u via reserveren.demixx.be 

 

Wees niet gek. Doe de tekencheck! 

Teken en de ziekte van Lyme kwamen de afgelopen jaren geregeld in het nieuws omdat er heel wat misverstanden rond bestaan. Mag je bijvoorbeeld een teek verbranden bij het verwijderen of net niet? En hoe ziek kun je worden van een tekenbeet?
De gloednieuwe campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck.’ geeft iedereen die in de natuur komt dit eenvoudige advies over teken:

 1. Controleer jezelf en anderen op tekenbeten elke keer nadat je in de natuur bent geweest.
 2. Vind je een teek? Verwijder hem dan rustig en in één beweging.
 3. Volg een maand lang de mogelijke symptomen. Ga naar je huisarts bij één van de symptomen.  De ziekte van Lyme kan je behandelen met antibiotica.

Meer info: Neem een kijkje op www.tekenbeten.be

Subsidie asbestophaling 

De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. Ook in de Kempen zijn er nog te veel gebouwen waarvan de daken en gevels bestaan uit asbestcementleien of -golfplaten. De Kempense gemeenten, IOK Afvalbeheer en OVAM maken werk van een versnelde afbouw van asbest. Het is nu ook mogelijk om hechtgebonden asbest thuis te laten ophalen. Concreet worden plaatzakken of een container (15m³) en persoonlijke beschermingsmiddelen geleverd. Je vult deze zelf met jouw asbestgolfplaten en/of asbestcementleien. Nadien komt IOK Afvalbeheer de zakken of container ophalen. Niet gratis, maar wel aan sterk gereduceerde tarieven door de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen. Tot 80% goedkoper.
Kleinere hoeveelheden kan je ook afvoeren naar het recyclagepark. Per gezin en per jaar kan je 200 kg hechtgebonden asbest (golfplaten, leien …) gratis afvoeren.

Meer info en voorwaarden: www.iok.be

Wil jij zwerfvuilmeter of -peter worden? 

Zwerfvuil is een echte plaag geworden. Blikjes, zakjes, papier,... worden zomaar weggegooid zodat ze langs de straatkant belanden. Deze rommel verdwijnt niet vanzelf. Vind je het ook belangrijk dat onze omgeving er netjes bijligt? Wil je hiervoor je steentje bijdragen? Dan kan dat door je te engageren als zwerfvuilmeter/peter.

Is dit iets voor jou of wil je eerst meer info?
Laat het weten aan de milieudienst op 014/53 90 44 of via milieu@herselt.be

Advies van de gemeente over GRUP De Merode 

De Vlaamse overheid organiseerde een publieke consultatie over de start- en procesnota voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het kasteelpark de Merode op grondgebied van de gemeenten Westerlo en Herselt in de vallei van de Grote Nete.

Ook de gemeente bracht haar advies uit met als belangrijkste aandachtspunten:

 • het voorzien van een veilige toegangsweg langs de Diestsebaan
 • het vrijwaren van de Hoge Dreef
 • het opnemen van de parkeerbehoefte in de mobiliteitsstudie
 • het voorzien van voldoende parkeerruimte op eigen terrein
 • het onderzoeken van de milieu-effecten, natuureffecten en water
 • er moet een duidelijke meerwaarde voor de omgeving gecreëerd worden
 • de toegankelijkheid voor het publiek moet worden gegarandeerd.

De bezwaarschriften die werden ingediend, werden bezorgd aan het departement omgeving.

Doel van het plan is om het cultureel en historisch erfgoed van het kasteel en het park de Merode in stand te houden door het mogelijk maken van een commercieel toeristisch-recreatieve ontwikkeling in het kasteelpark de Merode én het aanduiden van een erfgoedlandschap.

De startnota is een eerste stap van het geïntegreerde planningsproces, dat bestaat uit 5 fases waarbij het resultaat telkens geconsolideerd wordt in een van de volgende documenten:

 1. de startnota;
 2. de scopingnota;
 3. het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;
 4. het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;
 5. het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan.

Vraag je evenement op tijd aan! 

Het gemeentebestuur wil organisatoren van evenementen zo goed mogelijk helpen om in orde te zijn met de wettelijke reglementeringen.

Omdat veel particuliere vaten in de parochiezaal van Herselt vaak laattijdig aangevraagd worden, wil het gemeentebestuur organisatoren er aan herinneren om deze minstens 2 maanden voordien aan te vragen. Deze termijn wordt vanaf nu al strikt toegepast voor vaten en vanaf 1 januari 2020 voor alle evenementen.

Meer info over hoe je een evenment aanvraagt en het aanvraagformulier, vind je hier.

Bibliotheek aan huis: gratis boeken aan huis voor minder mobielen

Ben je een boekenwurm, lees je al eens graag een tijdschrift? Ben je moeilijk te been? Dan biedt de bibliotheek van Herselt jou de ideale oplossing aan. Wij brengen je met plezier de bibliotheek gratis aan huis!

Hoe?

Een vrijwilliger komt bij jou langs met boeken, tijdschriften, dvd's, en voor een fijne babbel voor wie dat wil. De lener spreekt af met de vrijwilliger wat hij/zij graag leest en welke genres hem/haar interesseren.

Voor wie?

Inwoners van alle deeldorpen van Herselt die minder mobiel zijn en zelf niet meer naar de bibliotheek kunnen komen:

 • Senioren

 • Langdurig zieken

 • Personen met een beperking

Hoe kan ik gebruik maken van deze dienst?

Contacteer gerust de bibliotheek via:

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Oproep tot kandidaatstelling

In iedere gemeente is een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht. Deze wordt de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, de GECORO genoemd.

De GECORO kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. De GECORO geeft bijvoorbeeld advies over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, over de ruimtelijke uitvoeringsplannen, bij vergunningsaanvragen voor grotere bouwprojecten, zoals appartementsgebouwen, industriële panden, enzovoorts.
Meer info kan u ook terugvinden op http://www.gecoro.info/

In principe roept de voorzitter de GECORO een 4-tal keer per jaar samen, maar in dringende gevallen kan dat vaker. De GECORO vergadert gewoonlijk op een maandagavond.

De GECORO van Herselt bestaat uit vaste leden en een voorzitter. Minimum 1/4de van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. In Herselt zetelen momenteel 4 deskundigen, 6 vertegenwoordiger van de geledingen. De gemeenteraad zal nog beslissen welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden aangeschreven om één of meer vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de Gecoro. 

Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger. Leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen lid van de adviescommissie zijn.

De wettelijke regelingen inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen zijn van toepassing op de GECORO. Dit betekent dat maximaal 2/3de van de leden van de GECORO van een zelfde geslacht mogen zijn.

De leden van de GECORO worden benoemd voor 6 jaar. Hun benoeming is hernieuwbaar. 
De termijn loopt in principe samen met deze van de gemeenteraad. De gemeeteraad benoemt  de leden van de nieuwe commissie.

Omdat de termijn van 6 jaar verstreken is en een nieuwe GECORO moet worden samengesteld, willen wij graag een oproep doen aan alle geïnteresseerden experts om zich kandidaat te stellen. U kan uw schriftelijke kandidatuur richten aan de Gemeente Herselt, ter attentie van de stedenbouwkundig ambtenaar, Kerkstraat 1, 2230 Herselt, of via e-mail : nele.vangemert@herselt.be. 
Wij verzoeken u bij de voordracht van uw kandidatuur minstens te vermelden:
naam / voornaam / adres / tel.nr. en/of fax / email adres / beknopte curriculum vitae / opleiding(en). Graag ook een motivatie toevoegen die ook uw kennis, ervaring en/of deskundigheid inzake ruimtelijke ordening belicht.

Kandidaturen kunnen tot 31 augustus 2019 ingediend worden.

Heraanleg dorpskern Olen-Centrum verkeershinder 

Vanaf maandag 7 januari 2019 starten de nutsmaatschappijen in Olen-Centrum met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de dorpskern.

Tijdens deze werkzaamheden geldt er voor de volledige periode éénrichtingsverkeer op de N152 van Herentals in de richting van Herselt.

Voor plaatselijk verkeer -3,5 ton is er een omleiding via de Tramstraat, Herentalseweg en Hezewijk om richting Herentals te rijden. Voor al het andere verkeer is er een grote omleiding via Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken. 

De werken van de nutsmaatschappijen duren vermoedelijk tot eind april waarna de aannemer van start gaat met de effectieve herinrichting van de dorpskern in Olen-Centrum.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken over de werken in Olen-Centrum? Check dan zeker www.slimdoorolen.be of schrijf je in voor de Slim door Olen-nieuwsbrief.

Meldpunt waterlopen 

De provincie Antwerpen, beheerder van maar liefst 2.400 km aan onbevaarbare waterlopen, heeft een vernieuwd Meldpunt gelanceerd. Om het beheer van de waterlopen in goede banen te leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Meldingen helpen de provincie immers tijdig in te grijpen bij problemen. En zo kan erger vaak voorkomen worden.
Zie je iets ongewoons in of rond het water? Dan kan je dit via www.meldpuntwaterlopen.be aan de provincie melden. Je melding wordt meteen opgevolgd én je wordt ook verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Onze leefomgeving kan er alleen maar beter op worden!

 

Zwemsubsidies 

Vanaf januari 2017 kunnen Herseltse inwoners zwemsubsidies verkrijgen indien zij gebruik maken van een 10-beurtenkaart of jaarabonnement in de zwembaden van Westerlo en Aarschot.

Lees hierover alles in het subsidiereglement en maak gebruik van het aanvraagformulier.