vacature omgevingsambtenaar Ruimtelijke ordening m/v/x 

Omgevingsambtenaar Ruimtelijke Ordening (A1a-A3a)

voltijds – contractueel – onbepaalde duur – werfreserve 3 jaar

De gemeente Herselt is op zoek naar een voltijds Omgevingsambtenaar RO (A1a – A3a) met een contract van onbepaalde duur – wervingsreserve van 3 jaar.

Aanwervingsvoorwaarden

– Houder zijn van een master diploma of daarmee gelijkgesteld
– Slagen in de selectieprocedure, bestaande uit een schriftelijke en een mondelinge proef.

Functie omschrijving

De omgevingsambtenaar staat in voor het onderzoeken en adviseren van omgevingsaanvragen en andere bouw-gerelateerde dossiers. Eveneens het proactief evalueren van omgevingsvergunningen en het vertalen van doelstellingen op het vlak van ruimtelijke ordening naar concrete acties tot de taken.  Hierbij hoort ondermeer het beoordelen en advisering van omgevingsvergunningen, deskundige opvolging en onderzoek van klachten, interpreteren en toepassen van de regelgeving.

De omgevingsambtenaar heeft ook een beleidsondersteunende en beleidsadviserende rol. Deze functie heeft eveneens een ondersteunende rol op het vlak van communicatie en ontwikkeling van een goede visie binnen een breder kader.

De omgevingsambtenaar coördineert de dagelijkse activiteiten van de dienst en waakt over de uitvoering van de opdrachten.

Deze beschrijving is niet beperkend en kan te allen tijde aangepast worden naargelang de evolutie van de organisatorische accenten bij gemeente, AGB en OCMW.

Wij bieden:
Een voltijds brutosalaris op maandbasis (actuele index): tussen 3.107,98 euro en maximum 5.469,19 euro, en maaltijdcheques, eindejaarstoelage, vakantiegeld, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering

Meer info (functiebeschrijving, modaliteiten selectieprocedure, kortom alle nuttige info):
Personeelsdienst – 014/53 90 05-014/53 90 06 of personeel@herselt.be, www.herselt.be.

Solliciteren

Bezorg uw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 31 augustus 2019 via e-mail aan personeel@herselt.be of per post aan College van Burgemeester en Schepenen Kerkstraat 1 2230 Herselt

vacature begeleider m/v/x buitenschoolse kinderopvang 

Sociaal Huis Herselt zoekt: Enthousiaste begeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang

Sociaal Huis Herselt organiseert buitenschoolse kinderopvang op 5 locaties. Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar worden er opgevangen voor- en naschools, tijdens schoolvrije dagen en schoolvakanties.

Jouw functie

Als begeleider buitenschoolse kinderopvang organiseer je het dagelijks onthaal en de dagelijkse opvang van kleuters en lagereschoolkinderen (2,5 tot 12 jaar). Hierbij heb je oog op het creëren van een veilige, geborgen en aangename omgeving rekening houdend met de verschillende behoeften en noden van de individuele kinderen. Je hebt een onthaalfunctie naar ouders en kinderen toe en communiceert op een open en respectvolle manier met ouders, teamgenoten en leidinggevenden. Je biedt creatieve, uitdagende en gevarieerde activiteiten aan, aangepast aan de leeftijd van het kind. Je voert de dagelijkse administratieve taken correct uit. Je wil meewerken aan een warme en stimulerende opvang. Je straalt het nodige enthousiasme uit tijdens het begeleiden van de kinderen. Flexibiliteit is een must!

Aanwervingsvoorwaarden:

 • diplomavoorwaarden: houder zijn van attest ‘begeleider buitenschoolse kinderopvang’ van een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie of een titel van beroepsbekwaamheid 'begeleider buitenschoolse opvang' of een kwalificatiebewijs dat voldoet aan de vereisten van Kind en Gezin (een volledige lijst van de vereiste getuigschriften vind je op de website van het Sociaal Huis);
 • slagen voor selectieproef;
 • medische geschiktheid.

Jouw profiel

 • je hebt een hart voor kinderen. Je kan zowel zelfstandig als in groep werken met het nodige verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent flexibel en bent bereid om te werken in onderbroken diensten. Je hebt zin in initiatief en gaat op zoek naar nieuwe ideeën. Je bent creatief. Je bent vlot in communiceren zowel in het team, met ouders en met kinderen;
 • de competenties, kennis en gedragskenmerken die voor deze functie verwacht worden, staan beschreven in de functiebeschrijving.

Aanbod

 • het gaat om de aanleg van een werfreserve voor een contract van onbepaalde duur. De werfreserve is 1 jaar geldig (verlengbaar).  We spreken deze werfreserve ook aan voor tijdelijke vervangingen.
 • werkuren: maximum 19u/week te presteren op schooldagen tussen 6.45 uur en 9.00 uur en tussen 15.30 uur en 18.30 uur - woensdag vanaf 11.15 uur en ganse en/of halve dagen tijdens de schoolvakanties; uren verschillen per locatie.
 • minimum startsalaris: min. € 945,91/maand - en max. € 1472,20/maand. (weddeschaal D1-D3). Je salaris wordt aangevuld met maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en een fietsvergoeding.

Interesse?

Stuur je sollicitatiebrief, CV, een kopie van je diploma, recent uittreksel uit het strafregister (model 596.2) naar personeel@herselt.be of via de post naar Vast Bureau Kerkstraat 1 2230 Herselt. Solliciteren kan tot en met zondag 13 oktober 2019 . Nadien volgt er een schriftelijke proef op maandag 4 november 2019 om 18u. Indien je hiervoor slaagt, word je uitgenodigd voor een mondelinge proef, die zal doorgaan op maandag 18 november 2019 vanaf 13u30.

Voor meer info contacteer Hilde Vanhout of Mieke Van Kerckhoven, coördinator BKO Tel. 014 53 90 27 of kinderopvang@ocmwherselt.be

Vacature poetsdienst OCMW 

Vacature poetshulp m/v (E1-E3) – aanleg van een wervingsreserve voor 3 jaar met mogelijkheid tot een contract van onbepaalde duur

OCMW Herselt wenst een selectieprocedure te organiseren voor het aanleggen van een wervingsreserve binnen de thuiszorgdiensten, zowel binnen de reguliere poetsdienst als binnen de dienstenchequeonderneming, voor de functie van poetshulp (E1-E3).

Aanwervingsvoorwaarden

Slagen in de selectieprocedure, bestaande uit een schriftelijke en een mondelinge proef.

Functie omschrijving

De poetshulp (m/v) verricht het normale wekelijkse onderhoud van de  bewoonde leefruimten bij gezinnen en bejaarden, die daar tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen voor instaan, om toch een zo optimaal mogelijk gezinsleven in stand te kunnen houden, of om de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.

De poetshulp voert ook persoonsgerichte taken uit waarbij de zelfzorg van de cliënt gerespecteerd en gestimuleerd wordt, de cliënt wordt indien nodig doorverwezen naar de gepaste instan­tie(s). De poetshulp kan actief luisteren naar de cliënt en de cliënt medezeggenschap geven in de wijze waarop het werk gedaan wordt.

De poetshulp werkt onder de leiding van de coördinator thuiszorgdiensten.

Profiel

 • Je bent bereid om overdag te werken
 • Je gaat op een professionele manier om met collega’s en klanten
 • Je handelt op een klantvriendelijke manier

Wij bieden

Een voltijds brutosalaris op maandbasis (actuele index): tussen 1.884,70 euro en maximum 2.354,10 euro, en maaltijdcheques, eindejaarstoelage, vakantiegeld, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering

Solliciteren

Bezorg uw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 30 september 2019 via e-mail aan personeel@herselt.be of per post aan Vast Bureau Kerkstraat 1 2230 Herselt

Voor meer informatie en verdere vragen kan u terecht bij Tinneke Wouters op het nummer 014 53 81 31.

Blanco Curriculum Vitae 

Indien u wenst te solliciteren voor een openstaande vacature en u beschikt niet over een C.V., gelieve dan gebruik te maken van ons sjabloon:

Door het indienen van je kandidatuur verklaar je je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens.

Meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens kan je vinden in de privacyverklaring van gemeente/OCMW/AGB op www.herselt.be.

vacatures Zonnige Kempen 

Zonnige Kempen, sociale huisvestingsmaatschappij te Westerlo en werkzaam in je gemeente, lanceert 3 vacatures. 

- expert duurzaamheid en technieken

- coördinator onderhoud & herstellingen

- technische medewerker conditiemeting en EPC

De vacatures vind  je terug via  deze link naar de website van Zonnige Kempen: http://zonnigekempen.kenvoet.be/vacatures/