Het College van Burgemeester en Schepenen van Herselt maakt bekend dat er tijdens de hierna vermelde weken in 2019 een afwijking toegelaten is op de verplichte wekelijkse rustdag.  

Het is verboden om buiten deze periodes af te wijken van de rustdag.

Gelegenheid

Week van

Tot en met

Feestperiode

Dinsdag 1 januari

Zondag 6 januari

Pasen Maandag 22 april

                            zondag 28 april 

                Weekend van de klant

Zaterdag 5 oktober Zondag 6 oktober

Het College van Burgemeester en Schepenen van Herselt maakt bekend dat er op de hierna vermelde dagen in 2019 een afwijking toegelaten is van de openingsuren:

  • Dinsdag 1 januari

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst Lokale Economie, 014/53.90.10 of burgerzaken@herselt.be