Asfalteringswerken 2018 

Vanaf week 33 gaat de firma ‘Willemen Infra’ (Aswebo) van start met asfalteringswerken in volgende straten:

 • Peerdsloopstraat (vanaf de Aarschotsesteenweg tot aan huisnr. 5)
 • Venusbergstraat (vanaf de Aarschotsesteenweg tot aan de huisnr. 20)
 • Bosstraat (langs verkaveling)
 • Madestraat (zijstraat – gedeelte gelegen tussen Madestraat en Boomgaardstraat)
 • Madestraat (zijstraat – gedeelte gelegen tussen Madestraat en Aarschotsesteenweg)
 • Limberg (zijstraat – vanaf huisnr. 98)
 • Oude Baan (zijstraat – gedeelte gelegen tussen kruispunt Oude Baan/Oude Baan en huisnr. 25)
 • Wezelsbaantje (vanaf Blaubergsesteenweg tot aan huisnr. 1)
 • Groenheuvelstraat
 • Witbergen
 • Kempen-Hagelandfietsroute (diverse locaties)
 • Oude Baan (eerste 2 vakken komende van de Westerlosesteenweg)
 • Boomgaardstraat (zijstraat – gedeelte gelegen tussen huisnr. 6 en 14)
 • Oude Baan (zijstraat – gedeelte gelegen tussen Diestsebaan en Oude Baan)
 • Ramselsesteenweg (zijstraat – gedeelte gelegen tussen huisnr. 184 en 186)
 • Goorbaan (gedeelte gelegen tussen kruispunt Goorbaan/Goorbaan en huisnr. 36)

Deze werken nemen in totaal een 2-tal maanden in beslag. Uiteraard worden deze wegen niet gedurende de volledige periode afgesloten. Tijdens de freeswerken is de weg gedurende enkele uren onberijdbaar. Voor het plaatsen van nieuwe asfalt wordt de rijbaan gedurende één dag en nacht afgesloten. De aangelanden worden tijdig op de hoogte gebracht via een bewonersbrief.

Er wordt een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer.

 

In onderstaande straten worden de voegvullingen vervangen:

 • Varendonksesteenweg (gedeelte gelegen tussen kruispunt Berglaan en de grens met Veerle Laakdal)
 • Visvijverstraat (gedeelte gelegen tussen kruispunt Kapelleweg en de Harmoniestraat)

Ruimen van waterlopen 

In onze gemeente onderhoudt de provincie Antwerpen verschillende waterlopen, ondermeer de Calsterloop, de Oevelloop, de Belloop, ... . De meeste provinciale waterlopen worden minstens 1x per jaar geruimd. Dit gebeurt met de hand of machinaal, in de periode tussen 15 september en 15 maart. Soms grijpt de provincie ook tijdens de zomer in, als dat noodzakelijk is om wateroverlast te vermijden.

Didier Soens, directeur van de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie, legt uit wat dat beheer inhoudt. “Te veel kruid in een waterloop kan de vlotte doorstroming van het water in het gedrang brengen en tot overstromingen leiden. Net zoals zwerfvuil of andere hindernissen trouwens. Wij zorgen ervoor dat het water weer zijn weg vindt. Ook houden we doorheen het jaar meer dan 200 vuilroosters proper. En soms moeten oevers hersteld worden of wordt er slib geruimd.

Waterlopen alsmaar belangrijker in de strijd tegen wateroverlast

Door de klimaatsverandering maar ook door de aanhoudende verstedelijking en betonnering van de beschikbare ruimte, krijgen waterlopen steeds meer water te verwerken. De provincie is beheerder van de meeste onbevaarbare waterlopen en onderhoudt maar liefst 2.400 km waterlopen op haar grondgebied. Via deze waterlopen moet het water zijn weg vinden naar grotere rivieren en zo verder naar de zee. De vlotte doorstroming van deze waterlopen is dus cruciaal, maar helaas komt het meer en meer voor dat waterlopen de hoeveelheid water niet meer aan kunnen. Extra bufferruimte in grachten, hemelwaterputten, valleigebieden en overstromingsgebieden wordt dan ook steeds belangrijker. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De provincie blijft alvast overstromingsgebieden inrichten, valleigebieden herstellen en pompinstallaties aanleggen.

Samen werken aan een goede afloop

Zie je iets dat niet thuishoort in de waterloop en mogelijk hinder veroorzaakt, aarzel dan niet om dat te signaleren via www.meldpuntwaterlopen.be. Zo kunnen burgers én overheid samen 2.400 km waterlopen in het gareel houden en op tijd problemen aanpakken.
Als buur van een waterloop dien je voldoende afstand tot de waterloop te respecteren voor grondbewerkingen (1m) of constructies (5m). Je dient ook doorgang te verlenen om de onderhoudswerken mogelijk te maken.

Contacteer je provinciale waterloopbeheerder

Onze gemeente heeft haar eigen aanspreekpunten bij de provincie. Je vindt hun contactgegevens terug op de provinciale website. Ook als je meer wilt weten over het onderhoud en de gebruikte technieken, kan je terecht op www.provincieantwerpen.be. Op het geoloket Waterlopen kan je opzoeken hoe de waterloop in je buurt beheerd wordt.

Technische dienst 

Gelieve in het menu links verder te specifiëren van welk item u meer informatie wenst.