Identiteitskaarten 

Sinds 1/3/2014 zijn de identiteitskaarten 10 jaar geldig. Voor burgers ouder dan 75 jaar zijn ze 30 jaar geldig en zal er elke 10 jaar een vernieuwing van de certificaten moeten gebeuren. Voor kinderen van 12 jaar zal de eerste identiteitskaart 6 jaar geldig zijn. De kostprijs bedraagt € 21,00 en dient bij aanvraag betaald te worden.

Sinds 16/1/2017 zijn de normen voor de pasfoto’s gewijzigd. Hieronder vindt u een aantal richtlijnen voor de pasfoto’s:

  • Maximaal 6 maanden oud
  • Neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen tanden zichtbaar, geen grote glimlach.
  • Het aangezicht moet volledig zichtbaar zijn
  • De achtergrond moet licht en effen zijn

De volledige lijst met criteria voor de pasfoto’s kan u op deze link raadplegen:

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/2016_Matrice_NL.pdf

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/2016_Matrice_super_light_NL.pdf

Verlies of diefstal

- Nieuwe procedure bij verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitsdocument.
AFSCHAFFING VAN DE SCHORSING VAN 7 DAGEN VOOR DE EID EN DE KIDS-ID VAN BELGEN VANAF 1 JUNI 2018.

De burger moet het verlies, de diefstal of de vernietiging van zijn document onmiddellijk melden aan de Helpdesk DOC STOP van de ADIB van de FOD Binnenlandse Zaken.
DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om, waar ook ter wereld, 24u/24u, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te melden. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik maken van het gratis nummer 00800 2123 2123 (in de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is, moet men bellen naar +32 2 518 2123).
 

De eID of Kids-ID zal onmiddellijk geannuleerd worden en de elektronische functies van het identiteitsdocument worden onmiddellijk ingetrokken. Deze maatregel draagt bij tot de strijd tegen de identiteitsfraude.
 

De gemeenteambtenaar reikt een bijlage 12 uit voor een eID of een bijlage 6 voor een Kids-ID. Elke bijlage moet voorzien zijn van een recente en gelijkende foto van zijn houder. Indien de diefstal van het document bewezen is, wordt de burger verzocht zich aan te melden bij de politie om klacht in te dienen.
 

De burger vraagt een nieuwe eID of Kids-ID aan met een recente pasfoto die voldoet aan de huidige ICAO-conform.
De prijs bedraagt € 21,00 voor een eID en € 6,40 voor een Kids-ID. 2 tot 3 weken later kan de nieuwe kaart afgehaald worden bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

- Verlies, diefstal, vernietiging van een vreemdelingenkaart of van elk ander verblijfsdocument.
De persoon wordt doorverwezen naar de politie.

Pin- en pukcode vergeten of verloren

U kan uw codes terug opvragen via deze link of in het gemeentehuis. Deze codes worden opgestuurd naar de gemeente waar u ingeschreven bent. U kan deze dus best niet opvragen indien u naar een andere gemeente gaat verhuizen. Als de codes toekomen krijgt u een brief van de gemeente en kan u zich met uw identiteitskaart aanmelden bij de dienst identiteitskaarten op het gemeentehuis.

Defecte identiteitskaart

Indien de chip van uw identiteitskaart niet werkt of uit de identiteitskaart gevallen is kan u zich melden bij de dienst identiteitskaarten op het gemeentehuis. Deze zullen uw identiteitskaart opsturen voor onderzoek en u krijgt een voorlopig identiteitsbewijs dat 1 maand geldig is binnen België. U heeft hiervoor 1 pasfoto nodig en het kost € 21,00. Nadat wij verslag van het onderzoek van uw identiteitskaart krijgen, kan uw nieuwe identiteitskaart, die terug 10 jaar geldig is, terugbetaald worden.

Kids-id

Dit is een elektronisch identiteitsdocument en een beveiligd reisdocument dat ouders voor hun kinderen kunnen aanvragen. De kaart is drie jaar geldig. Met het oog op vakanties en reizen naar het buitenland, is het belangrijk om de Kids-ID tijdig aan te vragen. Een kind jonger dan 12 jaar moet immers in het bezit zijn van een geldig Kids-ID voor reizen binnen Europa. De termijn voor de aanmaak en levering van de Kids-ID bedraagt minstens 2 weken.

Als u een Kids-ID wilt aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

  • het ouderlijk gezag over het kind hebben
  • een recente pasfoto van het kind meebrengen
  • u dient zich samen met het kind aan te bieden
  • een kids-ID kost 6,40 EUR

Uw kind reist zonder u. Is de ouderlijke toestemming nodig?

Er bestaan geen Belgische of internationale formulieren of procedures die de regels inzake ouderlijke toestemming voor reizen van minderjarigen vastleggen.

Toch is het raadzaam schriftelijk toestemming te geven wanneer uw kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan de ouders reist.

Wanneer uw kind met één ouder reist, staat het u vrij het schriftelijk akkoord van de andere ouder op papier te zetten, de handtekening door de gemeente voor echt te laten verklaren en deze schriftelijke toestemming mee te nemen op reis. Wanneer het kind en de ouder niet dezelfde familienaam hebben, kan een kopie van de geboorteakte dienen als bewijs van verwantschap.

Om onaangename verrassingen te voorkomen, informeert u zich best bij de luchtvaartmaatschappij en bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming over extra documenten die nodig zijn voor kinderen die alleen of met één ouder reizen.

bevolking@herselt.be
burgerlijke.stand@herselt.be
F 014/54 21 40

 Mariette Coolkens
T 014/53 90 09

 Ann Walraevens
T 014/53 90 10

vreemdelingen@herselt.be
rijbewijzen@herselt.be
reispassen@herselt.be

Ines Raymaekers
T 014/53 90 14 

Iris Artoos-Catella
T 014/53 90 15

Leticia Demoulin
T 014/53 90 13