Adreswijziging 

Deze aangifte dient binnen 8 dagen te gebeuren nadat u verhuisd bent. Dit kan via melding aan het loket Bevolking, per brief, per e-mail of fax met opgave van:

  • de identiteit van de personen die verhuizen (naam, voornaam en rijksregisternummer)
  • het oud en nieuw adres
  • verwantschap tussen de personen die verhuisden en zij die reeds op het nieuwe adres woonden

U kan ook via volgende link naar “Mijn Dossier” de adreswijziging aangeven. Hiertoe heeft u uw elektronische identiteitskaart en PIN-code nodig. http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

Na vaststelling van de nieuwe hoofdverblijfplaats door de wijkagent ontvangt u een uitnodiging om het adres op uw identiteitskaart te laten aanpassen. Zoek alvast de PIN-code van uw identiteitskaart op. U heeft deze nodig om het adres op uw identiteitskaart te laten wijzigen.

Verhuist u naar het buitenland? Kom dit vóór uw vertrek persoonlijk melden aan het loket Bevolking. Breng voor elk gezinslid dat mee verhuist de elektronische identiteitskaart én de PIN-code mee.  Bij de aangifte ontvangt u een bewijs “afschrijving buitenland”. Met dit document kan u zich in het buitenland aanbieden bij de Belgische ambassade of het consulaat. Uw Belgische identiteitskaart blijft nog geldig tot de geldigheidsdatum die is vermeld op de identiteitskaart. Meer informatie over een langdurig verblijf in het buitenland vindt u op de website van de stichting “Vlamingen in de Wereld”: www.viw.be.

Vergeet niet bij het verhuizen de adresgegevens op de chip (DogID) van uw hond te laten aanpassen. U kan deze wijzigingen zelf doorgeven op deze website.