Milieuvergunning klasse 1: Inge Van Hove 

De burgemeester van Herselt deelt mee dat een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 is ingediend door mevrouw Inge Van Hove gevestigd te Oude Baan 18 b, 2230 Herselt, voor het verder exploiteren van een gemengd veebedrijf na verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging, gelegen Oude Baan ZN (kadastraal bekend: (afd. 1) sectie A 560 M, (afd. 1) sectie A 560 T, (afd. 1) sectie A 560 X en (afd. 1) sectie A 560 W.

 • 6.4.1° - Opslag van 200 l olie in vaten (uitbreiding)
 • 6.5.1° - 1 verdeelslang (uitbreiding)
 • 9.5.c)2° - Stallen met plaatsen voor 552 mestkalveren en 30 paarden (uitbreiding met plaatsen voor 30 paarden)
 • 15.1.1° - Stallen van 6 landbouwvoertuigen (vermindering met 4 voertuigen)
 • 28.2.c)1° - Stallen met plaatsen voor 1.624 mestkalveren en 33 paarden (uitbreiding met 1.072 plaatsen voor mestkalveren en 3 plaatsen voor paarden);
 • 12.2.1° - Transformator van 250 kVA (uitbreiding);
 • 15.1.1° - Stallen van 10 voertuigen (uitbreiding met 4 stuks)
 • 17.3.2.1.1.1°b) - Opslag van 7,15 ton brandgevaarlijke vloeistoffen waarvan 1,2 ton petroleum in bovengrondse houder van 1.500 liter en 9,95 ton mazout in bovengrondse houder van 7.000 liter (uitbreiding)
 • 43.1.2°b) - Stookinstallatie met een totaal warmtevermogen van 1.020 kW
 • 45.4.e)1° - Opslag van 16 ton melkpoeder in 2 silo’s van elk 8 ton
 • 53.8.2 - grondwaterwinning op een diepte van 38m en een opgepompt debiet van 30 m³/dag en 9.660 m³/jaar

Het openbaar onderzoek over deze aanvraag loopt van 24 maart 2017 tot en met 22 april 2017. Gedurende deze periode ligt het dossier tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage bij de milieudienst van de gemeente Herselt.
Bezwaren en opmerkingen kunnen gedurende voormelde periode schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht, en mondeling worden medegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

Isabelle Dylst
T 014/53 90 44

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40